Adventní čas 2018, projdi dovnitř

Adventní čas je cestou dovnitř. 

 Hlas který nás povolává podívat se dovnitř nás je letos silnějším než dříve.

Při shánění čehokoli jej neuslyšíš, nelze jej slyšet v obchodech a supermarketech, přesto je více zřetelným.

Rok od roku to tak je...

a co přináší za nabídku rok 2019? 


Před rokem a nyní  - zrcadlení adventů 

Období adventu - tedy ponoření se dovnitř sebe sama mi v tomto roce velmi silně ukazuje zazrcadlení s obdobím před rokem.

  • Podívejte se, kde jste byli před rokem? 
  • V jakém náhledu na okolí a na okolnosti, jste tehdy stáli. 
  • S čím jste byli v rozporu, či ve vzdoru a kde jste se posunuli a proměnili?

Jemnou retrospektivou se podívejte zpětně na vývoj, na proměnu, nebo chcete-li na aktuální stav…  To ohlédnutí je důležité pro vaši schopnost všimnout si změny. A jemnost je také důležitou kvalitou. Netlačte na sebe. Pozorujte a buďte nějaký čas v soustředení na pozorování.

Každý den mi přichází poznání a poselství. Některá jsou hluboká a niterná a velmi osobní. Jiná se týkají veřejnosti a lidí okolo mne. Často přicházejí ve spánku, skrze sny, nebo krátce po meditaci.

Velmi jsme podporováni v prověření, zda následujeme volání své duše a to ve všech rovinách našeho života - v partnerství, profesi, ve vztazích… 

Zastavení, meditace, rozjímání

Dopřejte si zastavení, spočinutí a meditací. Dopřejte si ticha a času sami se sebou. Naléhavost zastavení je v tomto období větší a není to jen proto, že vrcholí nákupní šílenství, aby ch říkala - neblázněte.

Období temné části roku k zastavenía retrospekci pozývá. Jen krátké období světla vně, ale mnoho více prostoru na objevování světa a světla uvnitř tebe.

Dopřej si pár otázek k tomu kam míříš a nikoli kam spěchají jíní. Rozlišuj svá přání a své potřeby od ostatních či od kliše a společenských přesvědčení. Buď i v adventu sám za sebe!

„Ticho uvnitř nás může zpočátku být lomozné.”
Monika Hasalová

Omezte TV programy - to si troufám

  • Omezte TV programy. Teď při adventu? Ano. Vybírejte si, co si pustíte do svého prostoru bytu. Vybírejte se a uvědomujte si svou volbu. Máte ji? A nebo hraje program tak, jak to jde od rána do večera za sebou?
  • Vystříhejte se obžersví a bařtipánství,
  • Pobývejte venku a všimej toho občerstvení tebe chladem a přítomností sněhu, ticha, klidu a čistoty.
  • A pokud to půjde, omezte svou účast v davech. Dbejte zvýšeně na svou vnitřní krajinu mysli a pozorujte, co se objevuje. Vaše tělo vám dává jasné impulsy co následovat či s čím přestat. 
"Ztišení sebe je o nerozptylování se venkovním děním. Neznamená to, že ztišením najdeš ticho."
Monika Hasalová

Místo ticha vztek

I když se mluví o ztišení a rozjímání… mohou se objevit i velmi silné emoce - vztek, přeplnění, uvědomění si tlaku.

Co se objeví - to následuj!! Uvolni se, uvolni to nebo si alespoň povšimni,  že tohle v tobě je.

Ztišení sebe je o nerozptylování se venkovním děním. Neznamená to, že ztišením najdeš ticho.

A abychom mohli uslyšet hlas v sobě je potřeba se ztišit. 

A aby ticho mohlo být a nastat, potřebuješ si uvnitř uklidit a když vyhazuješ harampádí - tak to někdy pěkně hřmí :) 

Buď lomozným či hřmotným, aby sis ulevil, ale neulevuj si na ostatní. To by snad ani nemuselo být napsané - ale někdy lidé zaměňují schopnost a dovednost vyjádřit se za sebe, za přenesení odovědnosti za své pocity na druhého. A to už víte - tohle se na cestě poznání nepočítá jako velké plus .) spíše se jedná o nepochopení.


Co nové přichází v roce 2019

Příští rok bude o dokonalosti, či profesionalitě - nebo jinými slovy, povede nás k vycizelování své vniřní kvality. Až do diamantu - tedy i pod tlakem, bude-li třeba. 

V novém roce budete, a to bez vyjímky, potřebovat silné a pružné tělo.

Pokud jste tuto potřebu fyzické aktivity pocítili již v tomto roce a nenásledovali to znamení, doručí nám je naše tělo zpravidla skrze bolest. 

Následuj ono vedení a dopřej si nyní dostatek času pro odpočinek a zároveň nalezni pro sebe vhodný pohyb - ať to je silná fyzická práce, tanec, joga nebo regenerace… tvé tělo se bude ladit na nové potřeby. Pro vyšší práci na svém těle budeš potřebovat větší pružnost a svalovou sílu.

Pramen tvé síly je v tobě, chce proudit… utiš mysl a poslouchej, co ti tvé tělo sděluje, co si žádá a co potřebuje. 

Odpočinek, spánek, aktivitu, zábavu… nalezni místo vše ve správném poměru a nic neopomeň… co by chybělo, to se brzy projeví.

Rok 2019 nás posouvá k dokonalosti

Rok 2019 posouvá naši vnitřní kvalitu k dokonalosti. Dokonalost se objevuje ve vnitřním slouladu:

poslání - vztahy - zdraví

a také v harmonizaci mezi oblastmi  

práce - vztahy - domov

Přeji vám krásný adventní proces a jemnost ve svém pozorování a jasnost ve svém konání. 

Ponoření se do hloubky je velkou očistou, kterou zacítíš velmi brzy, či téměř okamžitě. Odměna na sebe nenechává dlouho čekat a snadno tak rozpoznáš správnost či nesprávnost svých kroků… kráčej

S láskou Monika


AKTUÁLNĚ

Začátek ročníku SAFÍR, doplnění zbývajících míst

Ročník SAFÍR 2019-2020 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Začít změnu sebe sama

DALŠÍ ČLÁNKY

Duchovní turistika - je libo?

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Úplně úplňkové na mobilu psané

Poslední měsíce nejsou moc jednoduché... ale, které vlastně jsou. Stále se něco děje... Mnozí lidé jsou nemocní. Nemyslím nyní nemoc fyzického těla... ano ta se projevuje jako poslední inštance nemocí ducha. Lidé jsou nemocní v psychické a emocionální rovině.

Místo opalovačky, spálit na uhel

Prázdniny jsou obdobím velkých proměn. Letos to je místo opalovačky, spálit na uhel. Pod tlakem roste diamant. To je požehnaná doba. Ale nemusíš to vnímat, jako pohodový čas u vody. Podívejme se v kontextu.

R.I.P. sedm let plus

R.I.P. sedm let po odchodu milovaného muže se nadechuji nově. Jaké byly ty jednotlivé roky a co lze očekávat v procesu truchlení... Jen se nezastavit!