Duchovní turistika - je libo?

Nakrmit mysl a nebo vyživit ducha?

Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.


Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti

Úryvek z cyklu Rezonance hojnosti: www.vedomyzivot.com

Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech. Každý den ti dával impulsy k akci. Pokud jsi je nedělal/a, pokud si je nezapisoval/a, pokud sis neuvědomoval/a, co se tím učíš - pak jsi čekal, že ti to někdo řekne nebo přinese. Takový člověk mohl zacítit pocit frustrace nebo dokonce zklamání. Takového to pak pudí jít na další seminář a to stejné si řešit znovu. 
No pokud je tvou cestou duchovní turistika, pak si ji dopřej. Ale já říkám, kopej studnu hlouběji a hlouběji... na pramen uvnitř narazíš. Začínat kopat další studnu nepřinese efekt. Je potřeba překonat určitou hranici hlubiny v sobě.

Náš kurz zasahuje mnoho rovin vnímání. A proto jej můžeš opakovat. Znovu. 

Uvědomit si principy, které jsem zmiňovala v kontextu s financemi a hojností v jakémkoli kontextu.
Např. vztahy a přátelství - jaká přesvědčení vládnou zde.
Nemoci těla - jsou vrozené, jsou geneticky dané a co je vlastně ta genetika? 

Používej principy našeho kurzu do jiných oblastí tvého života. Máš v rukou velký poklad. Uživej si ho - moudře a štědře k sobě.
Druhá polovina kurzu je tedy mnohem více o tobě. O návycích, které tě nestojí tolik pozornosti a jsou nedílnou součástí tvého životního tempa a rytmu. 
Druhá polovina, a poslední třetina obzvlášť, jsou o realizaci principů a tvém novém životním postoji. 

Tvá změna vnímání přináší změnu v kvantovém poli. Tato změna myšlení a návyků uzdravuje fyzické tělo. Tato změna přináší potřebu žít vztahy v harmonii a jasnosti. Staví tě do síly, do jasnosti. Jsi motivaný radostí a hojností. Strach nemá sílu, která tebou hýbá. Je to emoce, jenž tě varuje a upozorňuje, ale neosedlává tě.

Vděčnost je stav,
který je potřeba se naučit vnímat

Cesta tě postupně přivedla k vděčnosti. Naučit se být vdečný je proces. Zprvu to vymýšlí hlava, ale už to je změna. Mnoho lidí nemá vděčnost zahrnutou jako denní kvalitu vnímání světa okolo sebe. A přitom je to naše hluboká přirozenost. Z vděčnosti a radosti plyne ochota pečovat, starat se a být v souladu. Tzn. jednoduše rozpoznávat, co není v souladu a přirozeně se vyjádřit i když to nese nebezpečí nesouhlasu. 

Tímto přístupem jste méně a méně závislí na okolí, ať už jej reprezentuje kdokoli - zaměstnavatel, matka, otec, partner, nadřízený... Máš více smyslu pro harmonii a vyváženost a přitom nejsi zastáncem nehybného průměru.

více o kurzu samém a dalších naleznete na www.vedomyzivot.com

AKTUÁLNĚ

Nový ročníku TYRKYS, přihlášení do studia

Ročník TYRKYS 2020_2021 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Duchovní turistika - je libo?

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Úplně úplňkové na mobilu psané

Poslední měsíce nejsou moc jednoduché... ale, které vlastně jsou. Stále se něco děje... Mnozí lidé jsou nemocní. Nemyslím nyní nemoc fyzického těla... ano ta se projevuje jako poslední inštance nemocí ducha. Lidé jsou nemocní v psychické a emocionální rovině.

Místo opalovačky, spálit na uhel

Prázdniny jsou obdobím velkých proměn. Letos to je místo opalovačky, spálit na uhel. Pod tlakem roste diamant. To je požehnaná doba. Ale nemusíš to vnímat, jako pohodový čas u vody. Podívejme se v kontextu.

R.I.P. sedm let plus

R.I.P. sedm let po odchodu milovaného muže se nadechuji nově. Jaké byly ty jednotlivé roky a co lze očekávat v procesu truchlení... Jen se nezastavit!