Úplně úplňkové na mobilu psané

Za úplňku na mobilu psané - aktuální teď

Poslední měsíce nejsou moc jednoduché... ale, které vlastně jsou. Stále se něco děje... 

Je na každém, jak se vztahujeme k událostem, které jsou okolo nás.

Mnozí lidé jsou nemocní. Nemyslím nyní nemoc fyzického těla... ano, ta se projevuje jako poslední inštance nemocí ducha. Lidé jsou nemocní v psychické a emocionální rovině.


Zesílený tlak 

Jestli se díváš se zájmem okolo sebe, můžeš vnímat zesílení tlaku a postupný nárůst energií, které pozměňují a posouvají naše pohledy a přístup k životu. 

Přístup k životu... jak víme život, v čem ho vnímáš? Kde si uvědomuješ živost a jak ji žiješ? Kdo je živý - život i chrání. Pečuje o něj - u sebe, o sebe, příkladem inspiruje, okolo sebe šíří sebe ????.

Mnozí lidé jsou nemocní. Nemyslím nyní nemoc fyzického těla... ano ta se projevuje jako poslední inštance nemocí ducha.  Lidé jsou nemocní v psychické a emocionální rovině. Trpí stresem a steskem. A stres se objevuje tam, kde jsme o něco přišli... či se nám toho, či onoho nedostalo. 

Něčeho nedosáhnout nebo dosáhnout může být pro jednoho výhra a vyléčení a pro druhého pád do nemoci.

Jde o vnitřní vyléčení se. 

Když bych začala rozepisovat různé příklady, mohou být protichůdné a není v tom jasnost.

Co však jako jasné vidím, jsou v posledních měsících vyjasnění kdo je kdo, obnažení až na dřeň. 

Všimli jste si? Možná je to i vašem okolí. Kdo se ukázal v jakém světle? Jak se kdo projevil v posledních týdnech? 

Jak se projevuješ ty sám. 

Uvidět se

Poslední týdny gradoval tlak na prohlédnutí do zrcadla sebe sama. Kdo jsme to jak uviděl? 

Nebudu psát ustál, nejde o to něco ustát. Možná pro mnohé právě naopak. Nepotřebuješ být hrdinou. Nepotřebuješ být něčím, někým... potřebuješ si všimnout kým jsi. 

Všiml sis, že máš strach? 
Všiml sis, že jsi nejistý? 
Všiml sis, že tlačíš na okolí, ať ti dělá publikum? A co je za tím? 

Máme vnitřní důvody vybrat si kterékoli jednání, jelikož je část nás považuje za to nejbezpečnéjsí pro nás. Zdá se nám bezpečnější zastrašit druhé, ať si nevšimnout, když sám mám strach. 

Zdá se bezpečnější neříci si po čem toužím, ať neriskuji být odmítnutý.

Zdá se bezpečnější zamlčet ryzí pravdu, aby se někoho nedotkla... 

Ano toto jsou vzorce, které si neseme z dětství. Tam byla možnost řešení a přístupů omezená.

Pozornost dovnitř

Sebeodhalení - uvidění stínu

Poslední dobou silné působení podporuje sebe odhalení. 

Je to nesnadné období. Nechce se přijmout, uvidět co jsme tak mistrně skrývali. Ale obnažením neztrácíš nic. 

Projdeš nově
Čistě. Upřímně

Ne dokonale... soudem sám sebe, avšak dokonale, viděním se. 

Kdo takto prochází údolím stínů zvyšuje svou citlivost k druhým. Pochopením jejich bezvýchodnosti, pokud ještě jejich čas nenastal. 

Soucitností podporují ostatní, nehodnocením a přitom jasností, neboť tato zkušenost ti nedovoluje hrát staré hry. Nechceš, protože ony hry prodlužují agonii a spánek lidí okolo tebe. 

Víra, v sílu každého

S odvahou, že procházíš-li ty, veříš, že projdou i jiní. Třeba je čeká bolest. Veříš jim, veříš v ně a tu cestu jim přeješ a svou odvahou - dopřeješ. 

Neuhýbáš. 

Je to období velké vnitřní sily, která v atakována proto, aby byla aktivována. 

Odvaha a jasnost. Pravda

Za přítomnosti lásky. 

Prosyceni esencí lásky a víry v Božský plán, Vyšší princip a důvěru v cestu do vyšších úrovní vědomí. 

Odmaskování, proces zrání

Mnoho bytostí, i těch, které o sobě mluví jako pracovníci světla se projevují nově. Nezřídka i v aroganci, odmítání, hodnocení, pomluvami... 

Prosím pozoruj sebe a se schovivavostí k sobě pohlížej na proces očistné proměny i u druhých. Uvidíme více stinných stránek a tím i více dříve skrývaných částí nás... To co jsme zakrývali, může být známkou osobního posunu. 

Nedovol druhým, ať zkouší žít na tvé dobrotivosti. řekni ne, když je potřeba a přesto věř a vnímej svoji velkorysost. 

Je krásná doba... tak pojďme skrz a za... co je za? Pojď se podívat. 

Bude to jiné, než si myslíš . Nové. Jiné, než mysl vytvoří... neb se vytváří nové paradigma, s kterým tvá logická mysl nemá zkušenost. 

Pokud se tedy bojíš, tak se bojíš, že se bude opakovat něco z minulosti, to co tu bylo...  a ono je nachystáno nové, co tvá mysl ještě nezná:)

Krásnou cestu, Monika

AKTUÁLNĚ

Nový ročníku TYRKYS, přihlášení do studia

Ročník TYRKYS 2020_2021 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Duchovní turistika - je libo?

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Úplně úplňkové na mobilu psané

Poslední měsíce nejsou moc jednoduché... ale, které vlastně jsou. Stále se něco děje... Mnozí lidé jsou nemocní. Nemyslím nyní nemoc fyzického těla... ano ta se projevuje jako poslední inštance nemocí ducha. Lidé jsou nemocní v psychické a emocionální rovině.

Místo opalovačky, spálit na uhel

Prázdniny jsou obdobím velkých proměn. Letos to je místo opalovačky, spálit na uhel. Pod tlakem roste diamant. To je požehnaná doba. Ale nemusíš to vnímat, jako pohodový čas u vody. Podívejme se v kontextu.

R.I.P. sedm let plus

R.I.P. sedm let po odchodu milovaného muže se nadechuji nově. Jaké byly ty jednotlivé roky a co lze očekávat v procesu truchlení... Jen se nezastavit!