Blog

Články, videa a postřehy Moniky Hasalové

Schopnost vyniknout – jaký je lídr nové doby…

Ti z vás, kteří dokáží „přemýšlet o tom, jak myslíme“ a spojit toto uvažování s novými technologiemi, budu představovat nový typ lídrů a nezávislých podnikatelů. Žijeme ve světě změn, ve světě plném nepředvídatelnosti a složitosti. Čím více poznáváme – tím více zůstává nepoznaného. Každá otázka přináší další a další nezodpovězené otázky. Potřebujeme schopnosti a dovednosti, které tomuto chaosu vtisknou smysl.

Strach z pravdy

Strach z pravdy je větší adrenalin, než odvaha přejít žhavé uhlíky, či skočit bungee jumping. Hledáme pravdu a přejeme si ji mít. Přejeme si ji mít a žít podle ní. Jenže mít svůj názor může znamenat příslušnost, patřit někam, být součástí těch, kteří to mají stejně a nebo také vyloučení. Jsme společenské bytosti, lidé chtějí být spolu – tvořit a smýšlet. Podobné smýšlení a naladění nás podporuje a vyživuje, motivuje.

Květen. Osobní síla. Rozšiřující se vědomí. Volba.

Květen je významný měsíc.  Tento měsíc JE testovacím obdobím vašeho rozhodnutí. Tento měsíc  se rozhoduje kde budete.  Jak bude vypadat výsledná revize našich přesvedčení a které z programů opustíte? Tento měsíc je měsíce přezkoumání a ukazovaní výsledků – pokud již na sobě pracujete. Cítíte, že je potřeba držet si svou energii a své předsvědčení, které pramení z mého a nemusím jej nikomu vysvětlovat. Tak to mám.

Voda mizí

Voda mizí… Některé prameny ztácejí svou sílu a vodu nevydávají. Milí přátelé v posledních dnech přicházejí informace a zprávy od Matky Země ohledně vody a našeho vztahu k ní. Voda nese velké poselství a informaci a různé prameny mají různá sdělení.

ŽENSKÉ KRUHY nejsou o tlachání, ČAS BOHYNĚ PŘICHÁZÍ

V každé ženě je síla, kterou dlouhou dobu žena v sobě neviděla…. ani nemohla. Skrze období, která předcházela. Upalování, popírání ženské síly a jejího vlivu, potřeba to potlačit a držet otěže jen na jedné straně… Kdykoli jsou otěže drženy na jedné straně točíme se v kruhu. Ano nyní příchází energie ženy, která má pozvednout a prodýchnout svou silou a láskyplností vše s čím se potkáte.

Odprostěte se od pocitu křivdy

Ze všech myslitelných ztrát se nejhůře odstupuje od rozchodu. Rozchod, není-li uzavřený a moudrý ve své přirozenosti, že se dvě cesty oddálily, je mnohem komplikovanější než smrt.

NA ZNAČKY, konec roku 2015 a situace okolo Slunovratu

Milí přátelé, nyní se dějí velké změny. Nastalo období velkého přerodu do vnitřní kvality. Nastalo období, kdy jste podporováni pohlédnout dovnitř sebe. Podporováni, pokud jsme k tomu ochotni.

AHA moment – Jak rozpoznám hurikán ve vztahu…

Jak rozpoznám hurikán ve vztahu ještě dříve než se projeví? Ne všechny nemoci a utrpení jsou způsobeny poruchami v našich vztazích. Ale v našich vztazích se zrcadlí naše požadavky, naše přání a naše prosby o naplnění. Naše vztahy ukazují na nás samé. Ukazují na to, co si přejeme a po čem voláme – a to je moc dobrá zpráva, protože potom řešení a zlepšení máme ve svých rukou.

Neodpovídám – jsem ve výhodě. Umíte dodržovat dohody?

Neodpovíte-li, držíte si energii u sebe. ALE není to fér. Všimli jste si, kolikrát se vám přihodilo, že vám někdo řekl – „ok zavolám zítra“,  „Dobře, zítra máme poradu – tam se dozvím jak to bude a hned ti zavolám“ A NIC. Neozval(a) se. Může vás to zlobit, můžete mít myšlenky a říkat si: „Tohle se nedělá. Já na to čekám a nevím co dál. Plánuji si program a teď nevím, jak s tím naložit….“