Medicína pro řešení konfliktu.

ČR leží v srdci Evropy. Jedni říkají mezi východem a západem, jiní zase, že uprostřed…
u - pro - střed.

Jak by se vám líbilo zaujmout středový a neutrální postoj a nabídnout prostor k jednání. Nejprve v sobě a pak vyzvat k mluvení… ne někomu do něčeho, ale mezi sebou.


Řešení konfliktu - úvaha, 4 podmínky 

Představme si možnost řešení konfliktu a využití potenciálu ČR?

ČR leží v srdci Evropy. Jedni říkají mezi východem a západem, jiní zase, že uprostřed…
u - pro - střed. Jak by se vám líbilo zaujmout středový a neutrální postoj? Nabídnout prostor k jednání. Nejprve v sobě a pak vyzvat k mluvení. Ne někomu do něčeho, ale mezi sebou.

Podmínka první: Neodsuzovat.

Odsuzuješ-li, dmýcháš nevraživost. Ke stolu nemůžeš. Vyautoval ses sám. SORRY.

Není to tak jednoduché, jak se zdá. Mnoho lidí totiž na tuto nabídku rovnou zaujmou odsuzující postoj.

Buď typu: "ten by nešel", nebo "s tím bych si ke stolu nesedl",  nebo "toho pozveš a sežere tě a nic z tebe nezbude..." Zdá se, že takto smýšlející má jasno už před debatou. A v tom je potíž. Neboť otevřenost k podobě řešení je podmínkou, skrze kterou jste připraveni slyšet.

Sedět u kupatého stole je umění. Umění komunikace není obchodní jednání. Účastníci prokázují jistou emocionální stabilitu a schopnost vnitřního klidu a důvěry ve výsledek procesu.

Vědí, že na každého bude čas. Vědí, že pro  každého je prostor k vyjádření se stejný. Nemusí jej celý využít. Ale o možnost se projevit nepřijdou ani o ni nemusí zápolit.,

Podmínka druhá: Situace versus soupeř. 

Na stole leží situace nikoli soupeř!

Položit situaci na stůl (záměrně nepíšu problém, ale situaci) a věnovat jí pozornost.

“Té situaci! “ Ne jeden druhému, nýbrž situaci.

Situace má řešení. Pokud se hovoří o situaci a sedíte u kulatého stolu, sedící (možná ne jen obrazně ) vidí situaci ze všech úhlů. Každý přináší část celku. Tím je zajištěna kompletnost.

(Pokud se ovšem účastníci, místo pohledu na situaci, neváhají vrhnout jeden na druhého. Tento postup známe - tak je ukazován, tak si máme myslet, že se vede hovor. Nebo horor? )

Podmínka třetí: Řešení v úrovni hodnot. 

Kompletní obraz situace nabízí řešení. Zahrnout pohledy druhých dovedeme jen z vyšší úrovně. To pravé místo, kde lze situaci vyřešit je na vyšší úrovni, než kde problém probíhá.

Např. Zlobit se na souseda, že má příliš vysoký strom u hranice mé zahrady. "Ať ho sakra pokácí. Pořád mi sem padá to listí!" (Ono teda i z jiných stromů, ale je ukázáno právě na tento jeden.)

Druhý soused ví, že ano. Listí tam padá, ale také ví, že z této strany si první soused vždy obere všechny plody. Má pocit, že o újmu tady nejde. Zároveň, tento strom vysadil jeho praděd, při narození jeho děda. Má tedy k němu silný vztah. Cokoli na téma odstranění stromu, jej hluboce zasahuje... Je to jeho hodnota SPOJENÍ S PŘEDKY.

A jaký je ten vyšší princip? Dovedu si představit je vyšší úroveň řešení je pro prvního souseda hodnota BEZPEČÍ. Jestliže si vzájemně vyjádří, co oba vnímají na adresu stromu - pak jistě najdou shodu i v tom, jak postupovat. Jak vyjádřit ochotu na obě strany. Jak zajistit  a zabezpečit strom. Jak nalézt průnik mezi oběma hodnotami.

Podmínka čtvrtá: Nedotknutelnost smyslu setkání

Proč se scházíme? Jestli tohle nevíte, pak nikam nechoďte. 

Prvotní podmínkou je zasvěcení se tématu výsledku setkání
“Vše dohodnuté slouží životu a lidskosti."

Na začátku přináší každý ze zúčastněných svůj pohled na hodnotu života a lidskosti... a tyto pohledy leží na stole. Bude to velká alchymie, než vznikne nový obraz řešení, nový obraz světa, pod hlavičkou zachovávání života a lidskosti (Téma si dopňte každý podle svého, toto uvádím jako příklad.).

Jaký bude onen obraz? S dobře stanovenou premisou výsledku, nemůže být než dobrý: zazvěcený životu a lidskosti.

A kdeže takový svět začíná? U tebe! Ve tvém srdci. Ve tvé hlavě. 

Jak si dokážeš si takový scénář představit???

S láskou Monika

P.S.:

Jen schopnost čtěnáře si takovou situaci představit, proměňuje celé pole možností... a pak teda věřím, že to stálo za to, si text přečíst. Děkuji za sdílení, neboť obraz světa, kde se lidé slyší je mocnou medicínou... tak ji nabízím a dávám k dispozici...

A zároveň jste mohli zjistit, jak na tom jste. Ale jedna část čtenářů, si to nepřizná. Která asi? 

AKTUÁLNĚ

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.

Začít změnu sebe sama