1. Zdravotní stav a odpovědnost

1.1. Terapeutická sezení poskytuje terapeutické služby. Nabízím program pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka a chci, aby klienti přicházeli s tímto zájmem. 

1.2. Účast na terapeutickém sezení je dobrovolná. Terapie není náhražkou za lékařskou  péči. 

1.3. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat terapeuta o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

1.4. Klient je odpovědný sám za sebe. Pokyny terapeuta jsou  návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu sezení a terapeutické práce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.4. Klient může kdykoliv docházku na sezení na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.5. Terapeutické služby jsou nabízené jako celistvý program plynoucí v čase. Počet setkání a jednotlivé schůzky si plánujeme v průběhu prvního setkání. 

2.  Délka setkání a rezervace  a cena 


2.1. Jednotlivá sese trvá 90 minut. V případě potřeby mohou být i delší. Na jednotlivá setkání si vyhraďte zpravidla 120 min - 90 na naše setkání a prostor pro to nechat vše plynout. Některá setkání mohou být delší. V případě prodloužení se upravuje i cena setkání.

2.2. Svou rezervaci můžete provést po telefonu, emailem i osobní dohodou. Vaše rezervace  je platná po jejím odeslání, či domluvení a je považována za závaznou. 

3.  Storno a změna

3.1. Změna termínu je možná.  Méně než sedm dní před termínem je vaše rezervace závaznou. V případě vaší neúčasti a zrušení termínu si účtujeme poplatek 500,-  splatný na účet splatný nejdéle do dvou pracovních dní vaši domluvené schůzky. V případě zrušení schůzky méně než 24 hodin před termínem si účtujeme plnou cenu terapie. Č.ú: 2800695815/2010 VS 448844

3.2. Při opakovaném zrušení schůzky je záloha vyžadována dopředu. Děkuji za respekt a osobní zodpovědnost k našemu vzájemnému času.

3.3. V případě neúčasti na prvním setkání je možné  poslat za sebe  jiného klienta, který místo vás termín vyplní a to i v čase kratším než sedm dní před plánovaným termínem. 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů:


Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví projektu Univerzita vědomého života Amonit. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely Univerzity Amonit při předávání informací souvisejících s činností projektu Univerzity vědomého života Amonit.