O mně

Jmenuji se Monika Hasalová a rozhodla jsem se být ve svém životě  ŠŤASTNÁ.
Být šťastný je volba, je to postoj a schopnost přijímat život.
A vy to můžete udělat také!


Co je normální

Je normální být zdravý, je normální být šťastný, je normální mít krásný vztah.

Rozhodnutí a volby o našem směrování činíme každý den.
K rozhodnutím vás život velmi přesně vede a chystá vás na ně.  

Nové události jsou výsledkem našich postojů a přesvědčení. Vězte, že to, na co jste v životě "narazili", jste si tam sami přichystali.  
Jsme směrovaní. Mnohdy dostáváme mnoho impulsů a možností volby. Ovšem pokud neslyšíte, pokud si sami nevybíráme a sami svůj život nežijeme je námi posouváno a lekce či změna bude nám zařízena.

Já jsem se ROZHODLA pro SVOBODU a VĚDOMĚ. S tím je spojena jedna velká věc a tou je odpovědnost. Zažijete být odpovědný za svůj život  přesto, že cesta k odpovědnosti vede přes různá vnitřní úskalí.

Výsledek stojí za to!

Vedu lidi k nalezení vlastní síly. K poznání, kde sídlí jejich vlastní zdroje. Tím rozpoznávají, kde jsou v závislostech a kde v očekáváních, že za ně někdo buď rozhodne a nebo to jiný zařídí.

Mým cílem je inspirovat lidi, žít svobodně, radostně a naplno. Ukazuji vám, jak využívat svůj potenciál, abyste mohli jít za svými sny a dělat, co vás skutečně baví. Abychom byli pravdiví sami k sobě a našli svobodu a objevili lehkost bytí.

Pro aktuální zorientování se, pro aktuální pomoc využijte osobní setkání. Chcete-li cítit proměnu a spojení se svými zdroji trvale a nalézt smysl a poslání svého života - pak je cesta objevení sebe postavena na komplexnějším přístupu a poznání sebe.

A proto jsem otevřela Cestu skrze AMONIT UNIVERZITA VĚDOMÉHO ŽIVOTA.

Těším se na naše osobní setkání. s láskou Monika


Terapeutická podpora

Poskytuji poradenství a doprovázení v obtížných či nejasných životních situacích.

Individuální psychoterapie je nejrozšířenější a velice efektivní formou terapie a osobní práce. 

Jedná se o náš vzájemný proces, o setkávání terapeuta a klienta. Při našich setkáních neradím řešení, ale pomáhám různými technikami podpořit člověka v rozpomenutí se a uvědomění, že řešení zná a má v sobě. 

Lidé si něvěří. nevědí, kde  ajak hleda řešení v sobě. zaměňují moudrost s tituly. Nevědomky se tak zbavují vlastní síly a svého obrazu světa. Následují pak obrazy někoho jiného a to se, při našich setkáních mění. Rozhodnutí pro změnu je v každém člověku. 

Některé problémy v našich životech jsou vleklé a přítomné po velmi dlouhý čas. To jim dává punc neměnnosti a trvalosti.I takové potíže na cestě lze úspěšně odstranit při postupné práci a procházení procesem krok za krokem. 


 

Orientuji se na klienta jeho potřeby, ne na problém. 

Skrze osobní poznání, studium a zkušenosti předávám praktické kroky k objevení lidského potenciálu a odvaze jej naplno žít. Zabývám se zdrojem každého klienta a díváme se, kde jsou přítomna omezení, které je možné odstranit.

Terapie je bezpečný a důvěrný prostor pro sebepoznání, zkoumání tělesných pocitů a emocí a myšlenek. 

Terapeutické sese probíhají v bezpečném prostředí a klient nachází vlastní řešení a začíná si pokládat mnohé nové otázky, které jsou orientované spíše na vlastní zdroj své energie, na zdraví, radost a nalezení cesty z obtížné situace.

Mnohá omezení lze překonat, ať se týkají pocitu hojnosti či se projevují ve vztazích a nebo ve fyzickém zdraví.

Praktické informace k terapii

Pracuji v Českých Budějovicích. Termín si domluvíme dle své potřeby a mých časových možností.
Cena:  2.000,- za terapii - cca 1,5 hod,  (na terapii se vyhraďte cca 2 hodiny svého času) 
Na prvním setkání si domluvíme možnosti další setkávání. Podrobněji naleznete informace k terapii zde.
Můžeme pracovat i ve vodě - viz www.milujiplavani.com
 


Kde jsem průvodcem
- o Univerzitě AMONIT

Inspiruji lidi k novým otázkám, k novému náhledu na život. A především k pochopení souvislostí, kterých jsme součástí. Skrze praktické kroky jim pomáhám objevení osobního potenciálu a odvahu jej naplno žít.
Proto vznikla Univerzita vědomého života AMONIT.


Průvodce pro pozůstalé - o Smrti

Naše společnost ze smrti udělala tabu. Zatajili nám, "že zemřeme".
Děláme vše tak, jako by ke smrti nemělo dojít a ono popírání pak velmi destruktivně působí právě ve chvíli kdy smrt přijde a zavolá o pozornost.

Nevíme jak mluvit s tím, kdo odchází. Říkáme věty, že to bude dobré - místo abychom se rozloučili a zeptali se, co je pro něho třeba... nevíme jak přítomný proces následovat.

Okamžik smrti je pro mnohé národy a filosofické směry vrcholem života... Proč je tomu tak? Jak na smrt nahlížet nově a kde vidět její místo v životě... Ona tu je. A potřebuje uznání a respekt. Protože pokud tohle chybí, je to proti životu samému…

Po setkání se smrtí nejsou lidé stejní. Jakoby v nich cosi nového dozrálo!

Po smrti v rodině či někoho blízkého vstupujeme přirozeně do procesu po ztrátě, do procesu truchlení. Truchlení má své fáze a i když proces je individuální, ty fáze tu jsou. 


V Buddhismu se ke smrti vztahují oslavně a zároveň zesnulého dále doprovází svou pozorností. U nás to chceme mít rychle za sebou. Tato snaha necítit bolest, ale proces neurychlí. Naopak.

Na pobytu Mistrovství zemřít, umění žít vracíme smrti skrze svou osobní zkušenost, její místo v našem životě. 

Smrt do života patří a každý krok k jejímu místu v našich životech, dělá lidi citlivějšími i silnějšími. Síla člověka roste rurku v roce s uvědoměním a přijetím své citlivosti a zranitelnosti.

V úctě k tomuto procesu tě mohu pozvat sdílením své knihy eBook: Smrt brána do života, VSTUPTE k nahlédnutí do mého osobního příběhu.

Průvodce časem po ztrátě či po zranění duše, je kniha  Smysl života po ztrátě, kterou si také můžete stáhnout.


Chcete umět (lépe) plavat? O vodě a o plavání 

Co všechno získáte, když budete s vodou v souladu...
Jsme z 80 % tvořeni vodou. Jako bychom byli vodou. Co nám tato informace má říci?  Voda je vyjímečný živel. Být v harmonii s vodou, je jako mít o rozměr více. Pohled pod hladinu, potopení se do moře, odevzdání se vodě na hladině, ...   

Co získáte?
Nový rozměr ve vašem životě.  Bezpečný a radostný pohyb ve vodě. Plavání na hloubce, beze strachu, únavy, elegantně a hladce jak dlouho chcete.

Pokud jste neplavec, chápete jak velký krok tohle pro vás je. Můžete celý život chodit po břehu a prostě se vodě vyhýbat.

Můžete si to postavit tak, že vodu vlastně nepotřebujete, ale také můžete:

  • zažít neuvěřitelný pocit přijetí
  • zažít položení se na hladinu a klid
  • rozšířit svůj život o zcela nový rozměr
  • uvidět fascinující svět a život pod hladinou
  • voda vám přinese klid mysli a ukáže vám to, co ani netušíte že nabízí
  • Pokud jste plavec a potřebujete zlepšit techniku, oceníte tu lehkost a nebude chápat, proč to až doteď byl takový BOJ.