Studium Amonit:

Studium Amonit University, ročník KŘIŠŤÁL   ročník 2024  I studium  I   AMONIT

Semináře:

MISTROVSTVÍ ZEMŘÍT, UMĚNÍ ŽÍT                                            22. - 27.11. 2024  I   pobyt   I cena: 9.300,- I PŘIHLÁSIT SE

Konstelace  - vyčištění  a napojení na sílu rodu                       25. - 26.5. 2024 I seminář I cena: 4.200,-I PŘIHLÁSIT SE

Mozek a mysl tvůrce_seminář 2, pro pokročilé, praxe            27. - 28.4. 2024 I seminář  I cena 4.900,-  I PŘIHLÁSIT SE

Mozek a mysl tvůrce - seminář 01, praxe                                16. - 17. 3. 2024  I seminář  I cena 4.900,-  I PŘIHLÁSIT SE

Máte-li zájem o další nabízená témata - napište na info@amonit.university - dáme vám vědět s novým termínem:   
Spojení s ženskou silou  Živly, přechod přes uhlíky, ohýbání lžičky   

ON LINE programy, ihned k dispozici:

MOZEK A MYSL TVŮRCE, on line program      ihned   I   cena: 3.960,-   I ZAČÍT IHNED Zcela nový převratný kurz
MOZEK A MYSL TVŮRCE. Změň svůj život do podoby, kterou chceš. Lidská mysl má moc velké tvorby. Podívej se, jak to funguje a ovládni svůj život s nadhledem. jsi mocnější, než tušíš. Použij svou tvořivou sílu pro blaho své a života okolo tebe. Více informací o tvé moci nalezneš na webu vedomyzivot.com

REZONANCE HOJNOSTI, on-line program        ihned   |   cena:   3.690,-    |   ZAČÍT IHNED
REZONANCE HOJNOSTI
 vás dovede do dodolnosti a vnitřní radosti a naplnění. Naučíš se povolat do života jednu z největších sil v člověku a trvale ji používat. Co je tou silou? Je to vděčnost. Síla, která umí člověka vyvést z míst, kde jiní končí a ustrnou, síla, která umožňuje splnit si svá přání aniž by bylo použito násilí na komkoli či na čemkoli, to je síla vděčnosti

REZONANCE VZTAHŮ, on-line program        ihned   |   cena:   3.690,-   |    ZAČÍT IHNED
REZONACE VZTAHŮ
ukazuje na systemiský řád a pravidla pod kterými lidé nevědomky opakují staré rodové záteže a přenášejí je na své děti. Stačí jeden v rodu aby ukončil staré a uděje se změna nejprve u něho, v jeho rodině a následně ji vidí i v širším okolí. Pokud víme jaká jsou pravidla - lze se jimi nechat vést. Soucit k sobě i ostatním není slabost, nýbž veliká síla pochopení osudů a i voleb, které člověk učinil. Soucitnost a milosrdenství je síla, kterou ze sebe absolvent poznání sálá do okolí neboť jí je.

REZONANCE ZDRAVÍ, on-line program        ihned   |   cena:   3.690,-   |    ZAČÍT IHNED
REZONANCE ZDRAVÍ
ukazuje souvislosti mezi nemocí těla a rozhodnutím a chováním člověka. Odpuštení.

Přednášky, videa záznamy: