Přechodové rituály – směrovky v životě. PŘEJDEŠ?

Vidím ve své praxi, kolik mužů i žen zůstává viset v nějakém období svého života, ačkoli se svým věkem již přesunuli do jiné fáze.  Každá fáze je oblast nebo časový prostor, chcete-​li, jenž nás vede a ukazuje, jaká je naše role, úloha, úkol, co je smyslem tohoto období. Co se stane, pokud NEPŘEJDEME?

V současné době mnoho z lidí cítí potřebu proměny a následují ji. Nemálo žen  i mužů žije bez partnera a hledá toho pravého, tu pravou. Všimli jste si kolik 40 letých se chová jako puberťáci, kolik lidí zůstává ještě ve 45 letech u svých rodičů a jaká je rozvodovost? Jak dospět a jak to dovoli svým dětem? Proč vztahy nevydrží? Pomohou rituály? Za mne ANO, ale…

Dříve byly rituály pravidelnou součástí běžného života. Význam rituálů přesahoval běžný denní život a jeho vliv byl mnohem silnější a hlubší, a tak i působil na více úrovních našeho života. A takto dokáže působit i nyní. Nic se nezměnilo na jeho vlivu a působení. Rituály a ceremonie jsou mocné nástroje, které svým vlivem dosáhnou daleko do rodové linie a ovlivňují  nejen nás, ale působí i na naše děti a skrze naše děti.

Rituály, obřady a oslavy manifestují momenty, které by neměly uniknout naší pozornosti. Mnohdy ve svém životě slavíme – cítíme tu potřebu něco oslavit – jako např. narození dítěte, svatbu, promoci…, ale přesto nám může unikat mnoho významů a skutečností, které taková chvíle nese. Mnohé rituály se tak staly nikoli oslavou hodnot a projevů života, ale jen důvodem se opít a pořadně se pobavit.

V naší zemi a potažmo v našich životech nemají v současné době pravidelné rituály přiliš velké zastoupení. Sama v tom vidím i jistou výhodu. Absence rituálů nám dává i velkou svobodu a osobní prostor pro vlastní pojetí rituálů. Nejsme drženi v provádění něčeho, čemu nerozumíme, čehož význam je skryt nebo nám vůbec není znám.

Obřady a rituály do našeho života neodmyslitelně patří. Oslavují život, dávájí váhu a sílu některým momentům a rozhodnutím. Upozorňují na chvíle, které nechceme ze svého života vymazat a ignorovat, ale naopak jimi manifestovat sami sebe. A v neposlední řadě je obřad to, co našemu konání dává sílu, podporu a sounáležitost.

Obřad a rituál by měl být proveden v souladu se zemí, místem, ve správný čas a s důvěrou a prosbou v kýžený výsledek. V obřadu by měla být i míra pokory a důvěry, že události života se dějí správně a v souladu s vyšším plánem naší duše.

Vytvořením místa pro rituály vytvoříme novou kvalitu života. Je to způsob, kterým říkáme: JÁ, MY TO MÁME TAKHLE…!

JEN SE SEJÍT A ZAPÍJET? UŽ TO MÁTE JINAK?

„A TO JE DŮVOD K NAPITÍ“ Cítíte v tom něco nepatřičného? Cítíte v tom absenci něčeho většího? Že by to takto bylo v životě myšleno? Možná vám tu něco chybí?

Pak se podívejte na následující možnosti, kterými lze život oslavovat, uctít a přimout co přináší.

Přechodové rituály. A co ty? PŘEJDEŠ?

Přechodové rituály proměňují náš život

O rituálech již bylo napsáno mnohé. Mnohokrát se setkáte s návody a postupy. Vypadá to pak jednoduše. Zdá se, že stačí dodržet postup. Ale za mne toto není celé.

Rituály nesou svou proměňující kvalitu teprve tehdy, když víme, proč je děláme.Teprve tehdy, pokud se jedná o přesvědčení srdce. Není to hlava, není to mysl a není to chtění.

U přechodových rituálů se odpověď nabízí – chceme přejít z nějakého období do dalšího.

Dle mého vnímání a mých zkušeností se ukazuje, že mnoho lidí neprošlo zcela přirozeně přechody z dětství do dospělosti, do mateřství, do otcovství, do kněžství či moudrosti vědmy …

Vidím ve své praxi, kolik mužů i žen zůstává viset v nějakém období svého života, ačkoli se svým věkem již přesunuli do jiné fáze. Každá fáze je oblast nebo časový prostor, chcete-​li, jenž nás vede a ukazuje, jaká je naše role, úloha, úkol, co je smyslem tohoto období.

PŘEJÍT DO NOVÉ FÁZE ZNAMENÁ VĚDĚT CO TAM DĚLAT.

Zůstáváme-​li viset “někde”, nejsme ukotvení v prostoru a ve fázi života. Tím nejsme podporováni energií té skupiny, která se v tom samém obdobím nachází spolu s námi.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké existují přechodové rituály? Některé nás napadnou úplně snadno: svatba, narození dítěte, první milostný akt, umrtí dítěte či partnera…

Další se začnou postupně vynořovat, jakmile si položíme tuto otázku: první menstruace, přechod dívky do ženství, přechod chlapce do jinoštví a do mužství, odchod dětí od rodičů…

A pak jsou ještě další, které obrovsky zasahují a působí v našich životech a nejsou na první pohled zřetelné: narození mne sama, přijetí jména, vstup do školy, maturita či ukončení studia, imatrikulace a ukončení studia VŠ, přijetí otcovství, přijetí mateřství, podnikatelství, změna zaměstnání, rozchod, klimakterium, krize středního věku, což je v podstatě volání naší duše, pokud s ní nejsme v kontaktu, jinak nic takového nepřichází, odchod dětí z domova, smrt…

Svatba

Jak je pro vás důležité soužití s partnerem? Co cítíte jako potřebné si slíbit a co pro vás znamená respekt a svoboda?

Máte oba stejný názor na partnerství a manželství? Co od něj očekáváte vy a co váš protějšek? Je manželství zlatá klec, ve které si jeden nárokuje druhého?… Jak je nahlíženo na manželství optikou vaší rodiny?

Třeba to chcete jinak? Třeba to už máte jinak!

Pak může být rituální svatba tím okamžikem, který všem ukáže, jaké hodnoty jste se rozhodli vyznávat, co je pro vás důležité, kde vidíte význam a sílu partnerství.

Svatební rituály, které provádím  jsou velmi silné a komplexní. Jsou to obřady nové doby, kdy si partneři uvědomují, že spolu chtějí být a to je dar. Ne, že musí.  Ve starobylém svatebním obřadu TŘÍ RŮŽÍ pracujeme s minulostí, s přítomností a vizí společné cesty. Dokážeme spojit obě rodiny do nové podoby, kde se podporují muži obou rodů navzájem a ženy od nevěsty i ženicha. Tahle síla, která pár podporuje na společné cestě je veliká.

Občas takový rituál provádím i kdykoli v partnerství. Není to vázáno na den svatby, protže toto je zcela jiné pojetí než  lze očekávat na radnici města.

Rozvod, rozchod

… i to je součástí života. Společná cesta se již naplnila. Oba se naučili co bylo třeba a je tu možnost nově a svobodně jít dál.

Nebo spolu zůstanete kvůli dětem. Potom vám možná nikdo nevysvětlil, jak to funguje. Jak takovým rozhodnutím, které není ve vnitřní pravdě, můžete svým dětem a sobě ubližovat.

Jak to poznám, že je čas odejít? A pokud ano, lze se rozejít v přátelství a smíru s radostí a vzpomínkou na společně strávený čas?

ODCHÁZÍME OD SEBE A DĚKUJI ZA VŠECHNY DNY S TEBOU.

Já věřím, že ano. Nevěřím, že lidé se chtějí hádat a zlobit se na sebe. Věřím, že z nabízeného si vyberou smír a dohodu. A že tomu tak doposud nebylo zvykem? Pak je čas to změnit!

Přírůstek do rodiny změní mnohé

Napadá vás něco podobného po narození dítěte? A tak jste se na to těšili.

ONA: On v práci a já sama s dítětem doma. Copak si nevšimne, že jsem celý den v jednom kole? Já vím, vydělá peníze, ale kdyby byl s malou aspoň…  Už jsem se nevyspala několik měsíců… A nejspíš zase bude chtít sex… Taky by mě bavilo jet na pár dní na služební cestu…

Ne, nebojte, není tu nic špatně, i když takto to určitě není v lásce a radosti. Co s tím? Jak nebýt vyčerpaná a utahaná? Jak se cítit celistvou, žádoucí a v radosti si užívat svého miminka? Vždyť tak brzy vyroste… Jak cítit svou hodnotu? Jaká je má hodnota a co to znamená být celistvou ženou a zvládnout roli matky?

ON: Celý den jsem v práci a na služebkách a pak mi to doma ještě vyčítá. Myslí si, že mě to baví? Že bych taky nebyl radši s malou doma? A vůbec, co to je za práci, když to dítě skoro pořád spí… Už o mě ani nemá zájem. O milování se jí ani prosit nebudu, dopředu vím, že mě odmítne…

NEJPRVE JSTE PARTNEŘI, MILENCI A TEPRVE PAK RODIČE…

Jak cítit svůj přínos do rodiny a vidět opětování a lásku od své ženy? Jak nepřijít o ten pocit, že jsem pro ni žádoucí? Co je mým úkolem ve vztahu? Co ode mne čeká?

Miminko je vzacný dar a požehnání, ale nemusí to být snadné přijmout všechny změny, které s sebou přinese. Žádný učený z nebe nespadl a všechno chvilku trvá. A k tomu ty hormony a ty naše představy.

Odchod milované osoby, smrt

Každému je vyměřen přesně ten čas, který potřebuje. Lidé se na smrt zlobí. I když se připravujeme, ten moment nás vždy velmi zasáhne.

O to více, pokud se jedná o náhlou smrt.

Jak přijmout tuto stránku života? Jak smrt chápat a jak dovolit duši milované osoby odejít a sobě dovolit žít?

Kde vzít sílu, když rodiče přežijí své děti?…

Pracuji jako průvodce pro pozůstalé a nejen z této praxe mám mnoho zkušeností. Mnohé věty nefungují.  Nefunguje: To bude dobré. To chce čas. Neboj to přejde. Vím, jak se cítíš…. My vlastně nevíme, jak se v takových situacích chovat. Nejsme připraveni na přítomnost smrti a konečnosti  a to v jakékoli pozici – zda mi zemřel partner, umírá kamarádka, odešli rodiče, či jsem sama  nemocná nebo jsem přišla o své dítě. Nejsme přiraveni na náhlou smrt ani jak přijmout sebvraždu.

Jak pomoci člověku, který prožívá ztrátu ve svém životě? I tady se jedná o silný a významný přrchodový proces:

Truchlení je proces a tím je třeba projít. Protože smrt je v naší společnosti tabu, tak se většinou bolest spojená se smrtí a ztrátou řeší léky a antidepresivy. Nic z toho není nutné. Uvážíme-​li, že následkem antidepresiv zamezujeme přirozenému průběhu a vývoji. A smrt nese jeden z největších darů – vede nás k dospělosti, zralosti, pokoře a přijetí. Nenechme si tuto moudrost zastřít léky.  ( o práci průvodce pro pozůstalé a doprovázení umírajích se dozvíte na www.monikahasalova.cz)

Nabídka pro vás 

Nabízím vám osobní setkání či teraputickou poradenskou a průvodcovskou pomoc a podporu (konzultaci, i telefon a skype) na výše zmíněná témata či jiná témata v souvislosti s vaší životní situací.

Při našem setkání vám ukážu důvody a princip fungování okolností v našem životě. Skrze pochopení principu dynamiky vztahů, pochopení fungování karmy a rodinných schémat se můžete podívat na svou situaci z nadhledu a komplexně. Můžete pak zahlédnout a vidět smysl a přínos situace pro vás a vykročit s pochopením a poznáním. Bude vám srozumitelné, proč se některé události ve vašem životě dějí. Proč se některé okolnosti stále opakují. Pochopíte, jak z takového kruhu můžete vystoupit a tím vše změnit.

Na základě našeho osobního setkání vám nabízím i praktické provedení rituálů. Podrobnosti a okolnosti budeme vždy domlouvat individuálně podle vašich představ.

Rituály manifestují náš postoj k životu. Oslavte jej a přijměte život se vším, co nese.  Potřebujete-​li doprovodit, kontaktujte mne – www.vedomyzivot.com,