Proroctví současné doby: Co je úkolem ženy pro muže

Dle mnoha proroctví jsme již mohli slyšet, že úkolem ženy v současné době je dovést muže k otevření srdce. Co to znamená? Jak se to stane a co to způsobí? Otevřít srdce je termín, který okolo sebe můžeme slyšet – ale jak se to dělá? Otevírání srdce se nedělá, ve smyslu něco dělat. Stane se to. Ale zase tak bez našeho přičinění to nepřijde.

Co je tím přičiněním?  To co je potřeba udělat, je to dovolit. A my nedovolujem proudit naší lásce a radosti, protože jsme již prošli mnoha zkušenostmi a zraněními. A ta nám ukazují, že lepší bude necítit. Lepší bude si nepouštět někoho k tělu moc blízko.

Toužíme po partnertví, po přítomnosti druhého… po podpoře a sdílené radosti a plnosti prožívání… a přitom v tom můžeme cítit i obavy.  A ano patří tam obojí.

Pokud budeš mít hlad nepomůže se chodit dívat přes výlohu do pekárny, je třeba si to skutečně dát… Jinak tvá touha a potřeba zůstává stále ve stavu touhy a potřeby. Pokud ji neuspokojíš, poutá tvou pozornost. Také tím tvou pozornost zaměstnává a ty si pak všimneš, že myslíš jen na to.

Jdeš ven a myslíš na něho, či si představuješ, jak by to mohlo být, či dokonce mělo. Maslíš na to, co ještě musíš udělat než jej oslovíš, než se vyjádříš…. překážky, překážky, odkládání…

Pokud přemýšlím nad mužem se kterým si přeji být, může to dokonale vyplnit můj svět uvnitř.  Žiji potom? Kde je ten reálný život s ním?

Otevřít své srdce je uvědomit si že něco chci – že něco potřebuji.

Otevřít své srdce je i uvědomění, že mám právo něco chtít a to i jen pro sebe.

Otevřít své srdce je postavit se a říci co potřebuji a dovolit druhému, aby mne vyslechl. Nemít požadavek na to co má udělat, ale vyložit své pocity na stůl a nechat na něm, co s tím udělá.

To zní nebezpečně.

Možná neudělá nic z toho, jak já si to přeju. To může vypadat jako fiasko – ale není. Opak je pravdou. Možná váš partner neudělá co požaduješ, ale pokud se vyjádříš jak ti je vedle něho, s ním, když se chová tak či onak – co ty cítíš – dává mu to možnost tě vidět.

Vyjádření toho co cítíš totiž není pokyn pro chování. To je prostor a možnost aby uděll sám co chce, skrze chování, které je mu vlastní.

Tohle je pro oba nové.

Ženy v posledních letech více skrze svou vnitřní intuici naslouchaly svým potřebám a hledaly odpovědi. Často se tomu říká, že to je transformační proces skrze ženství. Ano to je – pokud nahlížím na ženskou složku jako na energii a kvalitu, kterou máme v sobě ženy i muži.

Pak není divné, že ženy slyšely toto povzbuzení dříve.

Jestliže muž je ve své mužské síle, vyčistí cestu. Odstraní překážky pro to, aby žena mohla být ve své síle. Aby žena mohla tvořit a vyjádřit svou ženskost, ženskou energii a kvalitu. Muž tu je pro ženu jako velký podporovatel, ten jenž stráží její bezpečí, aby ona mohla volně tvořit.

Vidíte jak žena potřebuje muže? A on nyní ji. Pokud žena nemá projevené své ženství a otevřené své srdce, pokud není v pravdě a autentičnosti sama se sebou, nemá co předat. Můžeš dát a nabídnout jen to, co skutečně neseš.

Je-​li muž ve své síle a kvalitě – neválčí, nedobývá, nevlastní. To co vypadá jako síla – patriarchát je známkou slabosti, bolesti a velkého strachu, který vede a řídí konání.

Strach způsobuje touhu o podrobení, strach nutí druhé ponížit, zlomit, pokořit a viditelně zeslabit. Strach nevidí sílu a nepozná, že i pod ohnutými zády může být svoboda a velikost. Strach chce vidět pokoření, strach chce vidět sebe – strach v očích druhého. Strach v očích druhého mu dává pocit – znám tě, vím kdo stojí proti mně.

Pokud strach uvidí svobodu a lehkost, hravost a přijetí nemá možnosti se projevit, nemá místoa přestává existovat, nemá vliv. Pak tedy oč tu šlo? O vliv?

A tato doba končí, tohle se proměňuje.

Ano teď je období žen, které mohou velmi pomoci protože mají tu větší možnost zacítit a zavnímat co je třeba. Ale ženy nejsou ty spasitelky.  Mají zde velký vliv a významný podíl.  Mohu napsat, že to bez nich nejde a nepůjde, ale zároveň nejde o to, aby měly navrch! Tady už nejde o „navrch,“ ale o soulad, podporu, pomoc…. Tady nyní jde o „zřím tě a zřím sebe“.

Vím kým jsme a co mohu, co nesu a co musím jako projev souladu sebe s plánem své duše. A vidím tebe – mého partnera…. a vidím děti a všechny další lidi a bytosti.

Žena ve své kvalitě je spojena se svou silou a nepotřebuje ji brát někomu jinému – ani svým dětem. Ano čtete dobře.

aždý, kdo není ve svém středu, ve své síle potřebuje energii a získává ji způsobem pro něho dostupným. A pokud to není z pozice vlastního středu, vlastní síly – pak je to vždy na úkor někoho a to i těch nejbližších.

Stačí to vidět, poznat princip a proměna je možná a velmi účinná i rychlá.  (A o tuhle proměnu mi jde v Univerzitě vědomého života AMONIT www.vedomyzivot.com)

Žena může velmi podpořit muže, aby vstoupil do své plné síly a své moudrosti. Takový muž vstoupí do nové kvality, síly, ochrany ženy… takový muž ženu teprve uvidí, takový muž ženě věří a podporuje ji.

Teprve žena v plné síle vidí muže, vidí i jeho zranitelnost, vidí jeho pravdivost a jeho přímost… dá mu prostor tím být. Ctí jeho sílu a vnímá i jeho slabost.  Každá žena ve své síle umí cítit bolesti, slabosti a zranitelnost mužů. Umí ji vidět, cítit, vnímat – umí ji vzít do sebe a „předat“ muži, vydechnout k němu podporu – vidím tě a je to tak v pořádku.

Žena umí vytvořit prostor bezpečí a v něm se muži mohou otevřít a projevit.

Milé ženy, teprve své muže můžete vidět a možná budeme překvapeny, jací jsou.)

Vidím okolo sebe mnoho probouzejících se mužů. Vidím a vnímám jejich potenciál a sílu a když jej nepoužívají, krouží okolo a nebo se sami svou vytrvalostí drží dál od této kvality – cítím bolest a smutek skrze své tělo.

Obrovskou vnitřní radostí mne naplňuje každý muž, který vykročí. Znám muže, kteří to žijí a věřím v ně, v jejich příklad pro ostatní muže.

Skrze své srdce pracuje a podporuji ostatní na jejich cestě k otevření srdce. Jde o společný vzestup, ale krok udělá každý sám.

Mohu vás doprovodit, jsme tu spolu v tomto čase a má to význam.

Je potřeba se rozhodnout a jít k otevření srdcí v mužské kvalitě muž a ženské síle žena.

Pojďme každý jeden za sebe pro sebe a skrze sebe pro všechny.

S láskou na cestě, Monika