Spojení s Matkou Zemí skrze své tělo

Milé ženy,  proč bychom se měly spojit s Matkou zemí?Je mnoho témat seminářů na spojení se se svou ženskou silou. Je mnoho dveří, kterým lze vstoupit, abychom pochopily proč se nám děje to či ono, kde jsme v síle a kde nejsme. Za to jsem velmi ráda, ale…

Dívám se okolo sebe a vidím mnohá témata, která se věnují ženskosti a ženské síle a za sebe říkám, že pokud nedojde k propojení ženy se Zemí nemohou mnohé techniky fungovat. Je potřeba se spojit s Matkou Zemí, propojit se s ní a čerpat z ní informace, podporu, sílu.  Znovu se jí představit a znovu obnovit naše dávné spojení.

Žena je tvořitelka, nositelka života stejně jako Matka Země.  A pokud nejste ve spojení, nedojde k propojení vás s vaším zdrojem a nedojte k přijetí síly a moudrosti, kterou nesete sami a která k vám přichází z rododových linií hluboko ve vaší minulosti.

Muži pracují na tzv. vesmírném okruhu a ženy na tzv. zemském okruhu. Primárně to znamená, že muži stahují informace ze shora, zatímco ženy by měly načítat informace od spoda – od Země. Tato dovednost je nám ženám vlastní. Dokážeme načíst, nacítit si, co které místo potřebuje, kde postavit dům, kde zasadit strom, domluvit se s Matkou Zemí na podpoře našeho záměru… V praktickém životě naše spojení se Zemí můžeme vyjádřit slovy – stát nohama pevně na Zemi. (ono se to týká i můžů, ale o tom v jiném příspěvku)

Cvičení, která používám na toto propojení, nás vedou primárně k sobě, do našeho středu – k vnímání sebe sama a svého těla.

Pokud si přejeme udělat ve svém životě změnu, je potřeba vzít do hry svou „existenci“ celistvě. Aby měly naše snahy efekt a trvalý dopad je potřeba současně pracovat a zvědomovat na úrovni MYSLI, TĚLA, SRDCE a DUCHA, či duše, či intuice ( jaká terminologie vám je bližší). Teprve po propojení těchto  všech 4 částí to může fungovat trvale. Jak na to, vám popíši v samostatném článku.

Abychom celistvě pracovali se svou silou, abychom rozuměli svému životu je potřeba rozumět svému tělu. Velmi dlouhou dobu – minimálně po dobu 2.tisíc let jsme byli odkláněni od pozornosti na své tělo. Trochu se to zhouplo v období  humanismu a renesance, ale žádný velký efekt do dnešní doby z toho bohužel není.

Co nám tělo říká? Jak se hlásí  a projevuje v období lunárního měsíce, co chce abychom přijímali za potravu, jak se projevuje,  pokud se něco děje v souladu s námi, jak tě upozorňuje, pokud máš být ve střehu…

Jakmile zvýšíme citlivost a pozornost na své tělo, dostaneme mnoho odpovědí.Zjistíme, že všechny odpovědi lze načíst skrze naše tělo. To je úžasná zpráva! Pro začátek bude velkým krokem od vás k vašemu tělu – pokud jej začnete respektovat.

– pokud jej přijmete v lásce, takové jaké je;

– pokud si uvědomíte, že jste jím skutečně opovrhovali a nyní to chcete změnit…

Tělo je stejné hmoty jako Matka Země. Přijmout tělo je prvním krokem, cítit skrze tělo je dalším krokem ke komunikaci s matkou Zemí a tím se  sebou… šťastnou cestu a každý další krok.  Pojďme…

Tělo je chrám naší duše  je potřeba o něho znovu začít pečovat a vyzvednout si něm všechny poklady pro nás uložené – a to rovnou, přímo a trvale.

Krásný den, s láskou Monika