Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.


“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný.
Přináší lidem mnoho bídy a utrpení. Funguje přes ženy, využívá jejich krásu. Krásu, která je předurčena vyvolávat a udržovat v mužích ducha básníka, malíře a tvůrce. Ale proto musí být čistá samotná žena. Pokud není čistá, pokouší se přilákat muže vnějšími vnadami. Vnější krásou prázdné nádoby. A tím jej zklame. Za toto zklamání pak žena nevyhnutelně trpí celý život.”

“Copak to znamená? Lidstvo po tisíciletí své existence nemohlo porazit  tento mechanismus temných sil? Nemohlo jej porazit, nehledě na výzvy, jak říkáš duchovních a osvícených? Znamená to, že je nemožné ho porazit? A možná ani není třeba?”

“Je možné a je třeba. Nevyhnutelně je třeba.”
“Kdopak to může udělat?”
“ŽENY! Pokud pochopí pravdu a své předurčení. Pak se změní i muži.”

….. Z knihy Anastasia

Je to tak odlišný přístup k duchovnosti, že zprvu člověka napadá, že o něco přijde. 

Lidé se sbližují nejednou jen tělem. Mnohdy poznají intimitu bez nahoty a nahotu bez studu...

Kdy v životě jsi to již zažil/a?

 S láskou Monika

AKTUÁLNĚ

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.

Začít změnu sebe sama