ŽENSKÉ KRUHY nejsou o tlachání, ČAS BOHYNĚ PŘICHÁZÍ

V každé ženě je síla, kterou dlouhou dobu žena v sobě neviděla…. ani nemohla. Skrze období, která předcházela. Upalování, popírání ženské síly a jejího vlivu, potřeba to potlačit a držet otěže jen na jedné straně… Kdykoli jsou otěže drženy na jedné straně točíme se v kruhu. Ano nyní příchází energie ženy, která má pozvednout a prodýchnout svou silou a láskyplností vše s čím se potkáte.

Tato energie je v ženě stějně jako v muži, ale stejné to není. Ženské tělo a celé její nastavení je vyladěné pro to, aby ona byla první, kdo tuto energii oživí, podpoří a skrze sebe začne manifestovat. Je to pro ni snazší, je to pro ni přirozenější.

Sílu svého ženství a pravé podstaty mateřství se nemusíte učit. Je potřeba se jen rozvzpomenout. Po celé planetě se šíří podporující vlna spojování žen – v míru, v lásce a podpoře každé jedné, aby si vzpomněla. Cítíte ji. Vnímáte ji v sobě nebo vidíte její projevy okolo sebe. Co zprvu potřebujete – jen si to zvědomit, uvědomit, všimnout si – to vše jsou ekvivalenty pro slovo otevřít se tomu, vpustit dovnitř a zároveň to pustit ze sebe ven.)

Sdílení a vzájemná podpora nás všech – žen, sester je silně cítit pokud se scházíme v ženských kruzích. Program a náplň může být různá – stejně si tě to přitáhne tam, kde potřebuješ být.

Pokud cítíš potřebu u toho být? Vyhledej takové kruhy ve svém okolí a nebo je sama začni vytvářet. Nebo si pozvi jinou z žen, které tyto kruhy organizují… Cokoli tě napadne bude požehnané a podpořené stávající energií na planetě.

Svět se mění, mnohé mění svůj význam. Pocity a cítění našich těl otevírají intuici a skrze ní jsme v komunikaci s vyšším vedením, s vyšším plánem, s bytím a žitím v radosti.

Poznáte to. Cítíte to. Rozpoznáte, když něco chybí – jen zrvu se ptáme CO TADY CHYBÍ?  Cítíme, že tohle není celé, ale CO SCHÁZÍ?

Nyní pravda vyjde na povrch. Poznáte, kdy jste v souladu se svou vnitřní pravdou. Tam není bojů, tam není radost z vítězství nad druhým – tam je radost z bytí, ze sdílení, pochopení a přijetí. Radost z rozpomenutí se, radost ze znovu spojení… nikdo tě neohrožuje, je to naopak. Tohle JE přítelské místo.

A možná cítíte potřebu a chuť to v sobě podpořit. A možná cítíte tu vlnu podpory k něčemu uvnitř sebe a možná právě proto čtete tyto řádky.

Milé ženy, krásky a Bohyně nastal čas být ve spojení. Vědět o sobě. Spolupracovat chceme-​li, podporovat se, cítíme-​li to tak, ale určitě o sobě vědět, v tom smyslu slova, že nejsi sama.

Jsou zde ženy průvodkyně, jsou zde ženy rádkyně… pomohou ti a doprovodí tě, kde si nejsi jistá… tolik věcí je nových, že tě může napadat, jestli si to nevymýšlíš.

Nevymýšlíš. Důvěřuj si.

Příležitostí na setkání je mnoho… zvu tě tě i do našich kruhů, k našemu ohni, k našim mediacím, k požehnání lůna, k rituálům jak dospět, … zvu tě aby ses připojila způsobem, jaký potřebuješ.

Krásné dny a šťastnou cestu a nyní…. první krok a další… není to težké. Vždy jen jeden krok…

s láskou Monika