Dech proud života v ČB - navazující cyklus 2

Termíny: 3.10. středa - 17.10.středa - 24.10.středa - 1.11. - 14.11. 2018 (18.30 - 21.15)
Místo: U Černé věže 19, České Budějovice
Cena: 2.300,- Kč  (záloha 1.000,- Kč na číslo účtu: 6904001396/​2010 VS: 181003)
Přihlašte se na: info@amonit.university

Poznámka: V tomto cyklu lze pokračovat pokud máte cyklus 1, či jste byli účastni na pobytu Dechová extáze v srpnu 2018


Dech proud života (cyklus 2)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Cyklus dechu se skládá ze tří po sobě jdoucích částí - 3x (5x3 hodiny) kde není podmínkou pokračovat dál. 

V prvním cyklu

se seznamujeme s dechem způsobem, skrze který jej pak lze používat a rozvíjet. Jak o dechu napsat co vše se s ním pojí... Je mnoho technik, ale to je jako učit vás jezdit na koni bez toho, abyste se setkali s koněm.
Ukážeme jak první nádech souvisí s naším tělem, zdravým i mechanismy, které ovliňují naše jednání po celý život. Doslova se zde jedná o setkání se s dechem. 

V druhém cyklu 

budujeme energii ve svém těle a potkáváme se s tokem energie a naší schopností energii vybudovat a ponechat si ji pro sebe. Setkáme s energií a silou, která je spojována s naší sexualitou a tento zúžený náhled na ní ji i omezuje.  Budeme o ní hovořit a používat ji i jiným způsobem.

Ve třetím cyklu

budeme pracovat s dechem meditačním, s očisnými dechy a práci dechu při meditaci. Praxe je věnována pozornosti pohybu dechu aenergie v těle. Budeme nahlížet na děje jako pozorovatel a vnímat proudění v nás. Jak se dechem očistit a kdy s ním jsme a jak poznáme dělání od bytí a spočinutí uvnitř.

Následování cyklu 2 a 3 není možné bez absolvování předchozích částí. Pokud jste absolvovali pobyt Extáze dechu v srpnu 2018, je pro vás možné pokračovat tímto cyklem.

Začíná to prvním nádechem a končí posledním výdechem.  Dech oživuje, nabíjí energií, doprovází životem…  Kolik vydržíš bez jídla, kolik bez pití a kolik bez dechu?

Skrze dech se lze spojit se svou silou, uzdravit a zmírnit bolesti, ale také jej používáme na oddělení se od bolesti. Když nedýcháš - necítíš.

V našich životech máme narození dítěte spojeno s pláčem. Slýcháme: “Ten hodně brečí - to je dobře, bude mít silné plíce.” Ale je tomu skutečně tak? Jak vypadá první nádech a co vše je s ním spojeno?

První nádech a zkušenost s ním vytvoří vzorec, otisk který nastavuje náš vztah k dechu a energii, která přichází. Je to nevědomé a přitom tak silně působící. Působí to skrze celý náš život. Mnoho potíží přichází skrze dech a též již většina může být dechem změněna a upravena.

Dech je mocný nástroj k meditaci, ke spojení se svým podvědomím a spojením se svou vnitřní silou.

  • Co se stane pokud se na tento pramen znovu napojíme?
  • Jak ovlivní první nádech náš život?
  • Jak zajistit aby první nádech proběhl spontánně - co to přináší do života?
  • Jak pomoci sobě a svým dětem a to v jakémkoli věku spojit se s dechem a skrze něj se svým vnitřním prostorem a zdrojem energii uvnitř sebe.

Milí přátelé, tyto informace mohou zásadně změnit váš pohled na život a ovlivnit zdraví a kvalitu života vám i vašim dětem,

Nádech přijímáme energii, kterou výdechem proměňujeme na expresi, vyjádření se - pokud zde je nějaké omezení, projevuje se nedostatek v mnoha oblastech a úrovních života. 

Vezměte s sebou podložku či deku na ležení, polštářek či bobíka na sezení, pohodlné oblečení a psací potřeby. 

Prosím přihlašte se Sáře, počet míst je omezený 

Na viděnou a v souladu s proudem našeho dechu, Monika 


U Černé věže 19, České Budějovice

Hledáte-​li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?