Dech proud života v PRAZE - navazující cyklus 2

Termíny: 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10. 2018
Místo: Centrum osobního rozvoje Maitasuna, Ježkova 14, Praha 3 - Žižkov
Cena: 2.600,- Kč  (záloha 1.000,- Kč na číslo účtu: 6904001396/2010 VS: 181002)
Přihlašte se na: info@amonit.university

Poznámka: V tomto cyklu lze pokračovat pokud máte cyklus 1, či jste byli účastni na pobytu Dechová extáze v srpnu 2018


Dech proud života (cyklus 2)

Praha

Cyklus dechu se skládá ze tří po sobě jdoucích částí - 3x (5x3 hodiny) kde není podmínkou pokračovat dál. 

V prvním cyklu

se seznamujeme s dechem způsobem, skrze který jej pak lze používat a rozvíjet. Jak o dechu napsat co vše se s ním pojí... Je mnoho technik, ale to je jako učit vás jezdit na koni bez toho, abyste se setkali s koněm.
Ukážeme jak první nádech souvisí s naším tělem, zdravým i mechanismy, které ovliňují naše jednání po celý život. Doslova se zde jedná o setkání se s dechem. 

V druhém cyklu 

budujeme energii ve svém těle a potkáváme se s tokem energie a naší schopností energii vybudovat a ponechat si ji pro sebe. Setkáme s energií a silou, která je spojována s naší sexualitou a tento zúžený náhled na ní ji i omezuje.  Budeme o ní hovořit a používat ji i jiným způsobem.

Ve třetím cyklu

budeme pracovat s dechem meditačním, s očisnými dechy a práci dechu při meditaci. Praxe je věnována pozornosti pohybu dechu aenergie v těle. Budeme nahlížet na děje jako pozorovatel a vnímat proudění v nás. Jak se dechem očistit a kdy s ním jsme a jak poznáme dělání od bytí a spočinutí uvnitř.

Následování cyklu 2 a 3 není možné bez absolvování předchozích částí. Pokud jste absolvovali pobyt Extáze dechu v srpnu 2018, je pro vás možné pokračovat tímto cyklem.

Začíná to prvním nádechem a končí posledním výdechem.  Dech oživuje, nabíjí energií, doprovází životem…  Kolik vydržíš bez jídla, kolik bez pití a kolik bez dechu?

Skrze dech se lze spojit se svou silou, uzdravit a zmírnit bolesti, ale také jej používáme na oddělení se od bolesti. Když nedýcháš - necítíš.

V našich životech máme narození dítěte spojeno s pláčem. Slýcháme: “Ten hodně brečí - to je dobře, bude mít silné plíce.” Ale je tomu skutečně tak? Jak vypadá první nádech a co vše je s ním spojeno?

První nádech a zkušenost s ním vytvoří vzorec, otisk který nastavuje náš vztah k dechu a energii, která přichází. Je to nevědomé a přitom tak silně působící. Působí to skrze celý náš život. Mnoho potíží přichází skrze dech a též již většina může být dechem změněna a upravena.

Dech je mocný nástroj k meditaci, ke spojení se svým podvědomím a spojením se svou vnitřní silou.

  • Co se stane pokud se na tento pramen znovu napojíme?
  • Jak ovlivní první nádech náš život?
  • Jak zajistit aby první nádech proběhl spontánně - co to přináší do života?
  • Jak pomoci sobě a svým dětem a to v jakémkoli věku spojit se s dechem a skrze něj se svým vnitřním prostorem a zdrojem energii uvnitř sebe.

Milí přátelé, tyto informace mohou zásadně změnit váš pohled na život a ovlivnit zdraví a kvalitu života vám i vašim dětem,

Nádech přijímáme energii, kterou výdechem proměňujeme na expresi, vyjádření se - pokud zde je nějaké omezení, projevuje se nedostatek v mnoha oblastech a úrovních života. 

Vezměte s sebou podložku či deku na ležení, polštářek či bobíka na sezení, pohodlné oblečení a psací potřeby. 

Prosím přihlašte se Sáře, počet míst je omezený 

Na viděnou a v souladu s proudem našeho dechu, Monika 


Centrum osobního rozvoje Maitasuna, Ježkova 14, Praha 3 - Žižkov

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Rouškyjáda

Souvislosti, okolnosti a data. Změnit čísla, aby nám vycházelo, co potřebujeme. Víc testuj, více najdeš! Zaměnit přítomnost za příčinu umrtí. Něco je tu zvláštn!? Nebo se vám to zdá v pořádku?


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"?

Nový ročníku TYRKYS, přihlášení do studia

Do studia ve skupině TYRKYS lze vstoupit i pobytem v lednu. Chybějící pobyt pro úplnost tvé cesty nabídneme v novém termínu. Ročník TYRKYS 2020_2021 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Pod tlakem diamant - Odolnost a Adaptace - ON LINE pobyt

Růst tam, kde jiní stagnují. Odborná veřejnost se domnívá, že existuje jen určité množství změn, které je člověk schopen absorbovat. Já to vidím jinak.  Pod tlakem vzniká diamant. Procházíme obdobím změny, absolutní a rychlé. Není kam se vrátit. Pokud si někdo přeje, aby tento stav již zkončil a bylo možné se vrátit zpět, tak nepochopil, že nebude kam. Jednou pro vždy, předchozí stav končí. Takže - jak nově?...