Kódy vztahů a esence bytí

Termín: 21. - 25.8. 2019
Místo: penzion Lovětín, Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou
Cena: 7.300,- (záloha 2.000,- na číslo účtu: 6904001396/2010 VS: 190821)
Přihlašte se na: info@amonit.university

Celá platba
7.300,-

Zálohová platba 2.000,-


Kódy vztahů, esence bytí

Vztahy přinášejí největší možnost osobního růstu a zároveň podléhají určitým schématům. Všimli jste si, že se vám mnohé situace opakují? Že se opakují určité vzorce chování ve vaší rodině? Že si umíte nacházet podobné partnery a či podobné šéfy?

S čím to souvisí a jak to spolu funguje? 
Dají se tyto mechanismy změnit?  ANO DAJÍ!

Jak přenášíme svým dětem vzorce díky nimž jsou nemocné, či si nemohou najít partnera. 

 Zdá se vám toto tvrzení odvážné. Tak to vskutku není!

Ve vztazích uplatňujeme nároky na druhého nejvíce ve svém životě a pokud jsou nám utajené či skyté mechanismy fungování - nemůžeme je změnit.

Nevědomky a tupě opakujeme naučené. Neni ani jiná možnost. Pořebujete poznat, jak spolu věci a i vztahy souvisí - jak souvisí  "láska" matky ke svému synovi s jejím nenaplněním v životě a v partnerství a jak to souvisí s omeznením syna a jeho nemožností vstoupit do nového vztahu a naplno rozvinout svůj životní potenciál.

Jsme zodpovědni za vztahy svých dětí? V jistém kontextu zásadně. 

Jak poznáme zdravý a nezralý vztah.
Jak poznáte podmínění, nesvobodu a manipulaci, skrytou za péči?
V čem je onen rozdíl a jak si vytvořit svůj prostor v rodině i v partnerství... 

Co je skvělá zpráva, že stará přesvědčení a postoje můžete změnit každý z vás. řekla bych, že v určité chvíli našeho života ani není nic důležitějšího, než ony vztahy uvidět a opravit to.

Tento pobyt je určený pro páry stejně jako pro nezadané. Pro každého na cestě ke své moudré síle.

Vztahy potřebují a vyžadují energii a péči a za to, na oplátku do života vnášejí inspiraci, naplnění, zkušenosti a prožitky, poznání, dobrodružství a radost. 

Harmonie vztahů zahrnuje osobní přijetí sebe sama v kontrastu s očekáváním okolí, s očekáváním rodičů a nebo společnosti.

Jak v tom být svobodnými?

Budeme se věnovat oblastem sexuality, odvahy, důvěry a svobody. Podíváme se na to jak ladit obě strany spektra vášnivost a jemnost, odvahu a akčnost s pokorou a trpělivostí... Póly, jenž se zprvu zdají být nespojitelné.

Proč kódy vztahů?


V našich vztazích jsme ovlivňováni určitými pravidly. Je velmi cenné je znát, neboť podle těchto pravidel a principů fungujeme. Mnozí očekávají od partnerství něco jiného, než se odehrává v jejich životech. Z něvědomosti vnitřních pravidel a principů se pak nedaří vztahy žít láskyplně.

Mnohdy se domníváme, že ten druhý v partnerství je tu pro nás a je určitým způsobem důležitý pro naše štěstí a pocit naplnění. 

Není to tak jednoznačné. Každý je v partnerství za sebe... ale pokud jste se setkali, tak to není náhoda:
- jak rozpoznat, zda cítím lásku a nebo ji zaměňuji za potřebu vlastnit
- co je spoluzávislost a jak se projevuje ztrátou tvé síly a proč se pak nelze spojit se svým zdrojem, 
- jak poznat, kdy je učební látka partnerství ukončena,
- jak se vyvázat z partnerství aby neovlivňovalo další vztahy, 
- jaký vliv má naše první láska?

Kdy vlastníme a zneužíváme své děti a co je skutečnu svobodou?

Nejprve poznej sebe, ať víš, co do partnerství přinášíš. Dříve, než budeš z nenaplněnosti vinit druhého.
Monika Hasalová

Síla nebo slabost? 

 - být ve vlastní síle, která dovolí ti ukázat zranitelnost,
 - být v síle ti dovoluje chybovat,
 - být v síle znamená být ve spojení sám se sebou a umět se rozhodovat za sebe a přitom v souladu s ostatními,
 - jak se vymezit, abychom nezranili druhé a přitom sami vyjádřili své hranice?...

Láska nebo vlastnění?

To je nejčastější záměna v našem přístupu k partnerovi. Jaký je rozdíl mezi vlastním tě a jsme spolu.

Umění ukončení předchozího vztahu.

Znovu ta stejná písnička. Znovu ten stejný partner či partnerka. Znovu ten stejný šéf? 

ANO velmi často se takové situace odehrávají znnovu a znovu. jsou to ony vnitřní, chcete-li nevědomé vazny a vlivy, které působí.  Zvědomíme si je at s nimi můžete pracovat.

Představ si...

Žena v ženské síle, intuici, citlivosti a důvěře v sebe, dávající muži bezpečný prostor lásky, pečující a mladistvě krásná v jakémkoli věku

Muž v mužské síle, plný rozhodnutí a odvahy, schopen inspirovat, chránit a tvořit, schopen milovat a ukázat svou citlivost a jemnost.

Jak být celistvý a šťastný.

Skrze spojení se sebou lze pochopit princip vztahu a přivolat si toho správného partnera.

Zamysleli jste se nad tím, co pro vás váš partner znamená? Proč chceme partnerství?
Doplňuje něco co nemáte? Má vás učinit šťastným?

Spojení s vlastními zdroji a naplnění hodnot.

To je cíl, kam směřuji spolu s vámi v rámci tohoto pobytu. Spojení s vlastními zdroji  a napnění svých hodnost se pak promítá na tvé děti, ve vztazích osobních, rodiných i pracovních. nelze působení odeělit, zasahuje další vztahy a idi okolo tebe. 

Ty jsi nositelem hodnot, které svým příkladem a vlastním životem přenáších dál.

Monika


Penzion Lovětín, Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou

Přihláška

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.