REZONANCE VZTAHŮ NOVÝ ON LINE KURZ

Pro okamžitý vstup do kurzu přejděte na:
www.vedomyzivot.com

Cyklus REZONANCE VZTAHŮ On line 
Cena: 6.900,- Kč  Platba Euro: 277 Euro

Cyklus je otevřený pro všechny matky, otce, prarodiče,
pro jednotlivce i pro páry. Je určený profesím učitelů, koučů, sociálních pracovníků, lékařů či trenérů...

Všem, kteří ve svém životě i pro blaho druhých mohou
šířit zkušenosti a nástroje pro harmonické vztahy a život
v radosti a naplnění. 

S radostí vám představuji třetí
z očekávaných on line programů

REZONANCI VZTAHŮ.

Od 18.3 k dispozici na www.vedomyzivot.com


Žijeme doslova v převratné době. Jsme vedeni ke změně, k pochopení výchovy, hojnosti, zdraví a štěstí.

Rodíme se jako čisté bytosti, s otevřeným vědomím, v propojení s Universem. Aby napojení na Jednotu mohlo být v životě žito, potřebuje miminko spolupráci a zrcadlení od svých rodičů. Ti, ale nepředávají celý obraz. Něco chybí. 

Na hluboké vnitřní úrovni si přejeme chybějící kvalitu doplnit, zaplnit díry, které vznikají. A tam, kde taková chybějící místa jsou, si vytvoříme struktury a doplníme osobnost podle svých možností. 

Vznikají závislé vztahy. Vznikají podmínečnosti. 

Všichni lidé žijí ve vztazích. Všichni jsme vzájemně propojeni a tak málo víme o fungování tohoto projení.

 • jaké jsou vnitřní předpoklady naplněných vztahů
 • co jsou životní úspěchy
 • kde  a za co zaměňujeme lásku, sílu, autenticitu, jasnost, radost a pravdu
 • úspěch je životní zákon - čím mu stojíme v cestě

Uvědomíte-li si spojení a propojení své osoby se svým životem, se vztahy, rodinou a i prací, uvidíte pravidla, která jsou zde žita! Jasně a zřetelně. A pak je můžete celkem snadno změnit, napravit!

Je na čase obsáhnout svůj život jako aktivní tvořitel. Dnešní svět potřebuje velkou dávku odvahy, opravdovosti a zranitelnosti. 

Existuje řád a pravidla, která předchází naplnění. 

Ano, musí být naplněné určité podmínky. Ukáži vám jaké.

Je mi s podivem, že nauka a principy úspěšného a bohatého života jsou utajovanou informací. Že se ji nedozvídáme ve škole.

Je nejvyšší čas - dát k dispozici vše, co jsme si osvojila pro poznání a blaho všech.

s láskou a radostí

pro vás Monika

Obsah kurzu

Milí přátelé, svět je tak barevný a tak různorodý. A každý žijete svůj příběh a vidíte svět ze své perspektive, svého úhlu, či své úrovně vědomí. Vypíši vám zde témata, kterým se budu v programu věnovat. 

Chci předeslat, že nejsou všechna. tento výpis není kompletní, přesto nepochybuji, že vám udělá obraz o velikosti a rozsahu obsahu kurzu.

 • Výběr partnera - svobodná volba anebo řád

 • Matka - zásadní role pro všechny děti

 • Úloha otce

 • Úloha otce pro dceru - do puberty a po ní

 • Úloha otce pro syna do puberty a po ní

 • Úloha matky pro dceru - do puberty a po ní

 • Úloha matky pro syna do puberty a po ní

 • Prvorozené dítě

 • Nenarozené dítě, potraty

 • Druhé dítě stejného pohlaví

 • Druhé dítě opačného pohlaví

 • Zamlčené děti

 • Potraty, smrt dítěte

 • Nalezení svého místa v rodině

 • Sktyté prostřední dítě

 • Otec nepřítomen, ztráta partnera... kdy, věk okolnosti

 • Tabu a působení skrytého - působí především to, co není vidět

 • Alkohol, drogy

 • Nevěra

 • Původ rodičů, místo narození, různé státy

 • Zamlčení otce

 • Neuznaná smrt v rodině, sebevražda, vražda

 • Dědictví - pozemské hmotné

 • Dědictví - v odkazu rodiny

 • Dědictví v příběhu historických událostí

 • Matka a hojnost

 • Zdraví dětí, zdraví rodičů - původ nemoci v rodové linii

 • Skryté síly systému

 • Jak se "správně" rozejít, aby nezůstala zátež v rodině a na dětech

 • Rodina jako mikrokosmos

 • Systemické svědomí

 • Všichni na místa!

 • Právo na existenci

 • Zabití, násilná smrt, šok, znásilnění a pohlavní zneužívání

 • Omyl rodičů - tohle není pro tebe, jsi na to ještě moc malá/ý

 • Děti vídí do rodičů jako do hubený kozy

 • Svoboda a hranice ve výchově

 • Patro rodičů a patro dětí ani netřepat, ani nemíchat!

 • Dejte mi hranice, dejte mi řád. Výchova.

 • Když za nemoci dětí mohou rodiče

 • Uznat nepřítele, uznat pachatele

 • Co ve středním věku? Transfromace potřeb a hodnot.

 • Menopauzou život žačíná - jaký?

 • Spiritualita a přirozenost...

... toto je nástin témat... zajímavý? Já věřím, že ani, i když jsou vypsány jen názvy.

Je radostí tvořit tento cyklus... a bude-li se vyvíjet, tak jako nyní, možná vznikne jeho pokračování. Ale nepředbíhejme.

Doba trvání kurzu a průběh

Cykly REZONANCE, které pro vás připravuji mají stejný rámec.

Po 28 dní budete dostávat do svého emailu informace o denním programu a na www.vedomyzivot.com v členské sekci se pro vás každý den otevře nová stránka  - s textem, s videem, audiem, s přednáškou, instrukcemi a cvičením, s nahrávkou pro vaše pohodlí, s meditací či úkolem, který vás povede pochopením. 

Kurz zahajujeme 18.3. 2021.

Platnost kurzu

Kurz máte k stálé dispozici. Toto je to můj dar pro vás. Vím, že když slyšíme informace poprvé, slyšíme jen určitou část. A i tu část si vkládáme do kontextu toho, co již známe. Přesto jsme dotčeni všemi informacemi, ale uvědomová je jen část. Jak zrajeme a informace usazené v našem podvědomí se začnou zvědomovat, tak se otevíráme novým možnostem. Když si v takovém své části procesu pustíte přednášky a meditace znovu, vyzvednete si uvědomění něčeho nového. Poznání je jako zrání, vyvíjí se v čase:)

Kurz vám ponechávám a chci vás požádat o šíření informací o tomto programu, nikoli kurzu samotného. Prosím ctěte tok energie, mou práci, mé znalosti, které vám nabízím a nedevalvujte to tím, že chcete někomu udělat radost, že by program získal oklikou, bez platby.

S láskou pro vás Monika

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.


Co říkají, ti jenž jsou u příprav? 

“Jako základní učivo bych dala tyto informace do škol. Teď napravuji "chyby" ve výchově a ve vztahu k dítěti. Každý den, kdy jsem u témat VZTAHŮ BYLA, JE POKLAD.

Dana“


Nejbližší semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?