Umění oprav vlastního těla

Termín: 25.8.2022 - 20.00 - 21.00 hod.
Místo:  doma, ON LINE program
Přihlašte se do uzavřené skupiny skrze formulář níže.


Osvojit si umění opravy ve vlastním těle 


Milí přátelé, 

skrze tuto stránku máme za cíl informovat o nových objevech, věcech, které nemají na světě obdoby.

Informovat o pozapomenutých nebo zastrčených postupech a přípravcích.

Toto není stránka pro "spotřebitele".  Koupím, spolknu a nechám někoho či něco zařídit, ať se cítím lépe, nýbrž pro lidi připravené o sobě a souvislostech přemýšlet. 

Aktivita na tuto stránku navázaná si klade za cíl šířit poznání a uvědomování si funkčnosti věcí související nejen s naším tělem. Přejeme si podporovat schopnost klást správné otázky a také si ověřit, zda se ony nové poznatky zakládají na pravdě.

Předkládané souvislosti a fakta vycházejí z vědeckých poznatků o fungování naší DNA.

Vliv chování a myšlení člověka se projevuje na buněčné úrovni a odtud ovlivňuje pocity a postoje člověka tam a zpět. Mysl - emoce - tělo - mysl - emoce...

Vztah mezi myslí - tělem - emocemi pozorují východní kultry už stovky let.

Jejich přístup k životu je poslavený na uvědomování si vzájemného působení. Uvědomění si, jak tělo a mysl spolu souvisí. Jak na sebe vzájemně působí. 

Konečně se tímto vztahem začala zabývat i věda a  vytvořila vědní obor. Je jím epigenetika.

Epigenetika je poměrně mladá a zabývá se změnou chování našich genů. Zkoumá a pozoruje jak se geny mění následkem našeho chování. 

 • Můžeme být zdraví?
 • Je možné se dožívat vyššího věku?
 • Proč stárneme?
 • Co se v těle děje?
 • Která chování podporují stárnutí a nemoci? ... napadají vás takové otázky? 

Cítíte zvědavost? "Tak jak to je?" 

Po přihlašení se přes formulář, vás pozveme ke sledování dalšího obsahu. Sami rozhodnete jestli máte zájem rozšiřovat své znalosti dál a poznávat, jak uchránit své zdraví, sílu, vitalitu a svěžest.

Či jak se zbavit náhlých i vleklých obtíží.

 • řešíme funkčnost těla a jak fukčnosti pomoci funkčnost neztratit
 •  jak s naším tělem a psychikou zacházet... co se děje když...
 •  je-li zachovaná funčnost je možné nestárnout? A za jakých podmínek?
 •  věk bývá spojený s projevy nemocí - proč je člověk nemocný?
 • a co nemoc říká? 

Ačkoli se může zdát, že otázky vedou jen k fyzickému projevu, vedou nás k principu, k souvislostem. 

Pokud vás zaujaly, můžete se přihlásit a půjdeme dál k pochopení dalších souvislostí.

s láskou k poznání Monika


Jen se rozvinout...

Pro snadný průběh online setkání, dodržujte prosím následující pokyny: 

Celé on line vysílání budeme provádět přes aplikaci ZOOM.

Před samotnou akcí:

 1. Stáhněte a nainstalujte si do počítače aplikaci ZOOM s dostatečným předstihem před vysíláním (můžete ihned nebo alespoň 30 minut před akcí), předejdete možným komplikacím s kvalitou připojení.
 2. Pro instalaci není potřeba se nikam registrovat.
 3. Informace jak budeme pracovat se dozvíte po přihlášení se.  
 4. Na váš email pošleme odkaz, kterým se propojíme v den konání online setkání. 
 5. Před začátkem on line setkání se přihlášením dostanete do tzv. čekací místnosti, ta bude otevřena 15 min. před zahájením akce. Využijte tento čas pro své přihlášení, předejdete tak tlačenici před samotným začátkem a v klidu si vyzkoušíte a osaháte ZOOM.

 na viděnou.
Mgr. Monika Hasalová

Přihláška

Hledáte-li odpovědi na své otázky...

BLOG:

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.


Další semináře:

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?


Mé osobní setkání se smrtí. 

Milí přátelé, jsem přesvědčená, že příběhy inspirují, motivují a provázejí nás. Můj osobní příběh setkání se smrtí popisuji v eBooku - SMRT je branou do života, VSTUPTE... 

S láskou k poznání Monika