VÍTEJ!

Kým jsem a co nesu

Jsem ženou, matkou, partnerkou a přítelkyní a také vědmou a kněžkou. Tahle slova jsou zakryta mnohým nedorozuměním, značí přirozené spojení se svým posláním a poznáním, které žiji a aktivně předávám.

Jsem terapeut, průvodce a zakladatelka Univerzity vědomého života AMONIT.

Čím se zabývám
a jak pracuji

Celistvost, souvislosti, kontext a nadhled a praxe. To jsou slova, která mohou chrakterizovat mou životní cestu.

Podrobněji o mně...

Nejbližší semináře

Mistrovství zemřít, umění žít

Jak přijmout smrt a ztráty ve svém životě? Jak se podívat na tabu a proč smrt tím tabu je? Jak nás ovlivňuje cokoli, co je prezentované a postavené do pozice "Tabu"? Jaké místo smrt v životě potřebuje a čím tě odmění?

AMONIT
UNIVERZITA VĚDOMÉHO ŽIVOTA

Hledáte-li CESTU, pak by vás mohl zaujmout ucelený systém předání znalostí a vědomostí skrze pochopení a osobní zkušenosti.

"Hlavní příčina toho, že se vám nedostává odpovědí, spočívá v tom, že se neptáte."
Richard Bach

Monika terapeut

Poskytuji poradenství a doprovázení v obtížných životních situacích. Individuální psychoterapie je nejrozšířenější a velice efektivní formou osobní práce. Fobie, úzkosti, stres, pocity marnosti, závislost na alkoholu, kouření, jak zhubnout či najít smysl svého bytí, traumata z dětství, strach ze psů... Neseme si mnohá omezení, která nepotřebujeme... a ani to nevíme.

 "Člověku se nebude dařit dobře, pokud se mu nebude dařit ve všech jeho oblastech." slova J. A. Komenského, jehož odkaz nemáme číst - nýbrž jej žít.


průvodce AMONITEM

Inspiruji lidi k novým otázkám, k novému náhledu na život.
A především k pochopení souvislostí, kterých jsme součástí. Skrze praktické kroky lidé objevují osobní potenciál a díky odvaze jej naplno i žijí.  Univerzita vědomého života AMONIT vznikla právě proto. Silou svého vědomí buď ty měníš svět a nebo on změní tebe...  Stojí za to přispívat do tohoto světa každý svou ryzostí sebe sama. Amonit je přirozenou cestou poznávání sebe sama.
Média se snaží aby člověk si člověk nevzpoměl, že je spirituální bytost . A já snažím o to, aby sis člověče vzpoměl!


on-line kurzy: 
hojnost - zdraví - vztahy - mozek a mysl tvůrce

A lidé si mění život.

Znát mnoho informací není stejné jako vykonat gram praxe. 
Tohle je jednoduchý způsob jak začít.
 Půjdeme krok za krokem, aby pozitivní změny byly trvalé.

Navštiv Vědomý Život .comA vyber se ten kurz pro sebe.


poradce pro pozůstalé

Pokud přemýšlíte jak přijmout SMRT do svého života, jak se s ní smířit, jak poznat, co přináší, i když to tak bolí - pak možná míříte k nejdůležitějším textu svého života. Kniha volně ke stažení: 
Smrt je branou do života, VSTUPTE
Jak dojít k odpuštění a smíření po zradě a po ztrátě​​​​​​? Průvodce po ztrátě a zklamání: Smysl života po ztrátě


o vodě a plavání

Vodu prostě miluju! A tohle předávám dál.
Provedu vás skrze strachy a naučím vás plavat velmi rychle. Budete moci říci „Miluji plavání“  Učím plavání a přitom vám pomáhám milovat vodu. Tyto terapie ve vodě dovolují nechat se vodou přjmout znovu v její náruči


Články

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody? 


Videa

Milí přátelé, má videa naleznete na VIMEO i na youtube kanálu.
Vzhledem k zásahům na youtube  je nyní umísťuji především na osobní účet na vimeo.

Chcete-li odebírat má videa, následujte je na vimeo  a odebírejte z vimea. Budou zde uložena i videa, která sdílím ve skupině FB Žiji vědomý život. Přihlášením se k odběru na vimeo tak budete mít téměř vše pod jednou střechou :)

TÍMTO VÁS ZVU I DO MÉ SRCOVÉ SKUPINY NA FB - ŽIJI VĚDOMÝ ŽIVOT.

S láskou pro vaši podporu Monika