Opravdové uzdravení

Pamatujeme jak hrozné to bylo! Pokud nevyléčíte své vzpomínky, nemůžete se plně uzdravit. Nemůžete se uzdravit fyzicky ani psychicky. Je potřeba proniknout ke skutečnému problému.

Uzdravit se, chce chuť a odvahu zažít život.


Vzpomínky máš uloženy jako vklad v bance

Naspořilij sme si zkušenosti a vzpomínky a podle nich si vytváříme představu života. Určují, jak nahlížíš na svět. Jak jej vidíš a vnímáš? 

Čemu věříš a kam obracíš svou pozornost... 

Zde ve své bance máte uložené vzpomínky.Zažazené podle různě, podle jejich společného náboje.  A pokud se ve tvém životě objeví situace s podobným nábojem, propojí se. Zmagnetizují. Přitáhnou. 

Vytanou ti všechny najednou. 

Pak snadno nabydeme dojmu, že se události či věci opakují. Uvěříme tomu a vidíme všude okolo sebe stejný scénář. Tak se podporuje naše přesvědčení, že život je vskutku takový. 

Jinak řečeno, stále oživujeme a prožíváme své vzpomínky. A mnohdy se bojíme, ať se určitá věc, situace neopakuje. Vzpomínky jsou tak založené na energii strachu.

Ve skutečnosti úplně všechno, vaše fyziologie, vaše myšlenky, emoce a chování jsou projevem vašich vzpomínek. Z nich vycházejí představy, podle kterých se řídíte. A toto naprogramování na strach pak určuje průběh každé situace. 

Nežijeme vzpomínku - žijeme strach

Lidé žijí strach, lidé žijí obavy, které procítili skrze nějakou událost. Opustil vás partner? Prožíváte mnoho utrpení, jste vystaveni strachu, samotě, ztrátě opory, nejistotě, otázkám na budoucnost, je atakována slepá důvěra, ale s ní i důvěra v sebe a partnerství jako takové. Je to moment velké křižovatky a rozhodně změna, zlomová událost, ze které se učíme vyjít podle svých schopností a možností.

Po této události lidé často žijí strach z podobné situace.

Žijí nedůvěru, žijí starou vzpomínku na bolest, kterou bylo iniciováno poznání. Bolest, skrze kterou mohli začít hledat novou cestu nebo si položit nové otázky. 

Ta bolest tam byla. A zároveň, je to jen zkušenost.

Zkušenost, která patří k tomuto místu v životě, k tomuto člověku, k tomuto k času... ne ke všem lidem, ne ke všem situacím. 

My si však tuto zkušenost aplikujeme na vše a jako mlhu ji rozprostřeme na všechny podobné situace. Tuhle mlhu jsme vytvořili svým strachem, že už to tak bude vždy.  Říkáme tomu moudrost, ale tou to není.

Je to zkušenost. A tato zkušenost patří do datumu kdy probíhala. Není to teď.

Lidé ji však opakovaně prožívají, v přítomné okamžiku aktivují minulost a tu žijí. Zas a znova přižívají toto trauma. 

Potřebujeme nástroje abychom pochopili tyto vztahy a vyléčily a přerušili toto nezdravé spojení.  

Jak poznáte, že jste toto spojení a cyklus přerušili? 

Až budete příště pod tlakem vnějších okolností ucítíte klid a radost. Nebudete trpět úzkostí a stresem, které jsou vedlejšími produkty strachu.

Jednotlivé kroky jsou součástí kurzu REZONANCE ZDRAVÍ. Následovat je můžeš zde www.vedomyzivot.com.

s láskou Monika

Mou hlavní hodnotou života je duchovní rozvoj. Jde mi o cestu za pravdou a za poznáním.
Monika Hasalová

a další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika

AKTUÁLNĚ

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?