Opravdové uzdravení

Pokud nevyléčíte své vzpomínky, nemůžete se plně uzdravit. Nemůžete se uzdravit fyzicky ani psychicky. Je potřeba proniknout ke skutečnému problému. Uzdravit se, chce chuť a odvahu zažít život.


Vzpomínky jako vklad v bance

Vybíráme si své nastavení podle toho, jaké jsme si naspořili zkušenosti a vzpomínky. Naše vzpomínky jsou uložené do banky poznání a vytváří naši osobnost. Určují, jak nahlížíš na svět. Jak jej vidíš a vnímáš? 

Čemu věříš a kam obracíš svou pozornost... 

Zde ve své bance máte umístěné vzpomínky obsahující podobné události. Říkám tomu, mající stejný náboj. A pokud se ve tvém životě objeví situace s podobným nábojem, propojí se. Zmagnetizují. přitáhnou.

Pak snadno nabydeme dojmu, že se události či věci opakují. Uvěříme tomu a vidíme všude okolo sebe stejný scénář. To podporuje to naše přesvědčení, že takový život vskutku je. 

Jinak řečeno, stále oživujeme a prožíváme vzpomínky založené na energii strachu. Jakmile se ocitneme v určitém cyklu, stanou se tyto myšlenky a vzpomínky jeho zdrojem.

Ve skutečnosti úplně všechno, vaše fyziologie, vaše myšlenky, emoce a chování jsou projevem vašich vzpomínek. Z nich vycházejí představy, podle kterých se řídíte. A toto naprogramování na strach pak určuje průběh každé situace. 

Nežijeme vzpomínku - žijeme strach

Lidé žijí strach, lidé žijí obavy, které procítili skrze nějakou událost. Opustil vás partner? Prožíváte mnoho utrpení, jste vystaveni strachu, samotě, ztrátě opory, nejistotě, otázkám na budoucnost, je atakována slepá důvěra, ale s ní i důvěra v sebe a partnerství jako takové. Je to moment velké křižovatky a rozhodně změna, zlomová událost, ze které se učíme vyjít podle svých schopností a možností.

Po této události lidé často žijí strach z podobné situace.

Žijí nedůvěru, žijí starou vzpomínku na bolest, kterou bylo iniciováno poznání. Bolest, skrze kterou mohli začít hledat novou cestu nebo si položit nové otázky. 

Ta bolest tam byla. A zároveň, je to jen zkušenost.

Zkušenost, která patří k tomuto místu v životě, k tomuto člověku, k tomuto k času... ne ke všem lidem, ne ke všem situacím. 

My si však tuto zkušenost aplikujeme na vše a jako mlhu ji rozprostřeme na všechny podobné situace. Tuhle mlhu jsme vytvořili svým strachem, že už to tak bude vždy.  Říkáme tomu moudrost, ale tou to není.

Je to zkušenost. A tato zkušenost patří do datumu kdy probíhala. Není to teď.

Lidé ji však opakovaně prožívají, v přítomné okamžiku aktivují minulost a tu žijí. Zas a znova přižívají toto trauma. 

Potřebujeme nástroje abychom pochopili tyto vztahy a vyléčily a přerušili toto nezdravé spojení.  

Jak poznáte, že jste toto spojení a cyklus přerušili? 

Až budete příště pod tlakem vnějších okolností ucítíte klid a radost. Nebudete trpět úzkostí a stresem, které jsou vedlejšími produkty strachu.

Jednotlivé kroky jsou součástí kurzu REZONANCE ZDRAVÍ. můžeš je následovat zde www.vedomyzivot.com.

s láskou Monika

Mou hlavní hodnotou života je duchovní rozvoj. Jde mi o cestu za pravdou a za poznáním.
Monika Hasalová

a další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika

AKTUÁLNĚ

Nový ročníku TYRKYS, přihlášení do studia

Do studia ve skupině TYRKYS lze vstoupit i pobytem v lednu. Chybějící pobyt pro úplnost tvé cesty nabídneme v novém termínu. Ročník TYRKYS 2020_2021 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Rouškyjáda

Souvislosti, okolnosti a data. Změnit čísla, aby nám vycházelo, co potřebujeme. Víc testuj, více najdeš! Zaměnit přítomnost za příčinu umrtí. Něco je tu zvláštn!? Nebo se vám to zdá v pořádku?

Návrat vytěsněného - novoluní v raku

Novoluní v raku. První novoluní v raku a zatmění a slunce a vstup do léta… Co tak mimořádného nastává?  Návrat vytěsněného!

Opravdové uzdravení

Pokud nevyléčíte své vzpomínky, nemůžete se plně uzdravit. Nemůžete se uzdravit fyzicky ani psychicky. Je potřeba proniknout ke skutečnému problému.

Poznání na dosah

Bylo zařízeno, že lidé se vzdálili od moudrosti, od přirozenosti a neznají vděčnost. Vzdálili se od soucitu ke spotřebě. Zapoměli, že laskavost tu je…  A přitom nebylo nikdy poznání pravdy blíž.