Poznání na dosah

Bylo zařízeno, že lidé se vzdálili od moudrosti, od přirozenosti a neznají vděčnost. Vzdálili se od soucitu ke spotřebě.  Zapomněli, že laskavost tu je… 

 A přitom nebylo nikdy poznání pravdy blíž.

Komu se hodí abychom se báli? A co děje s člověkem, když má potřebu si zachránit vlastní "zadek"?


Milí přátelé, mnoho jsme četli o změně, která přijde. Přišla a má tuto podobu. 

Jakou vlastně? Takovou, jak vidí každý jeden.

Že jsme v přelomové době, zlomové době a to nám mnozí sdělovali, abychom byli připravení a viděli a slyšeli, co je k vidění a slyšení. 

Málokdo může říci, jak se budou věci vyvíjet. Nedá se predikovat na základě žádné zkušenosti (jak jsem již zmínila v mojich videích) neboť toto, co prožíváme, je nové.

Novost je výzvou. Novost a neznámost podporuje rozvoj. Lidé hledají a budou hledat nové cesty, nové způsoby. A urychleně.

Lidé jsou chytří a moudří, takže cest a možností objevíme mnoho. K velké změně tak dochází v celkem krátké době!

na jedné straně lidskost a rozvoj ducha a na druhé straně zesílení kontroly a manipulace. 

Někteří lidé používají tuto dobu, kterou sami nachystali, pro umocnění svého vlivu a zvýšení kontroly a to pod záminkou pomoci, ochrany a podpory. Na což jim mnoho lidí přikyvuje a bez přemýšlení považují tuto formu kontroly za ochranu.

Tlak se zesílil. Na hmotné úrovni, finanční, jde u mnohým o přežití.

Na jedné straně končí firmy a firmičky a jedni se snaží udržet své provozy a zachovat je. Druhým jde o neměnnost a nadvládu, o šíření strachu  a obav o zdraví, o místo, o odměnu.

Když jde v životech o samotní přežití, lidé se přestanou starat o hodnoty svobody, pravdy, jasnosti, poznání. Není přítomna kultura, není žitý zájem o filosofii, krásno a nauku.

Lidé chtějí přežít a zachránit si svůj “zadek.”

Ohrožení lidé se soustředí jen na sebe. V této chvíli nezahrnují ostatní. A to oslabuje, i když to je lidské. To tě dělá osamělým a strach se umocní. Být sám, je pro mysl děsivé.

Projevuje se omezení, uvažování je zůžené, nepřicházejí nápady. Strach stahuje, izoluje lidi mezi sebou a izoluje i jednotlivce od radosti, snění, plánování a rozšíření svého vědomí. 

A jak vidět svou cestu...

Staré nauky, staré filosofie a stará učení nám, teď více než kdy jindy, mohou být nápomocné.
Meditace, setrvání v klidu, schopnost pracovat s dechem, se svými sny.

Mnozí lidé mají těžké noci, obrazy a obavy a nad ránem se budí úzkostí. 

Tím chci říci, že máme nástroje pro svého ducha, pro zklidnění své mysli… ale bylo zařízeno, že lidé se vzdálili od nauky a přítomnosti vděčnosti a laskavosti ke spotřebě. Z takového místa už umí zapomenou, že laskavost tu je… a přece. 

Cítíme mnohem více právě teď. To uvědomění změny stavu. Uvědomnění si, jak jsou prosté věci krásné.

Žijeme v civilizovaném světě, ale některé hodnoty nejsou žité. A přitom jsou nyní tou medicínou. 

Jsme tak blízko tomuto prozření, že jsme mu zároveň nejdál. Je to buď a nebo. Každý má svůj rytmus a jeden podporuje a ovlivňuje druhého. 

Ty, který jdeš naukou, jsi inspirací druhým. Tam, kde jiní ztrácejí naději, zvládáš svůj život a jeho okolnosti s lehkostí a nadhledem. Tam kde jiní lamentují, ty vnášíš laskavost.

Kde se to bere, vždyť každého se ony okolnosti dotýkají. Ano okolnosti ti vždy budou. Vždy je nějaký čas, je nějaká doba, ale to, co máš ve svých rukou je tvá mysl, tvé tělo, tvé myšlenky a energetická úroveň tvého vědomí. 

Mou hlavní hodnotou života je duchovní rozvoj. Jde mi o cestu za pravdou a za poznáním.

A AMONIT UNIVERSITY jsem založila s touto myšlenkou. Předat to poznání, kterého jsme dosáhla pro dobro a rozvoj ostatních.  

Učím se spolu s vámi dál. Každým dnem. A mám úctu ke každému, kdo se na cestu k vnitřní svobodě vydal a kráčí. 

Kdo cítíš, že i tvou hnací silou je je duchovní rozvoj člověka a jeho vývoj pozitivním směrem najdi další tvůj krok v této nabídce…

ŽIVLY, přechod uhlíků a ohýbání lžičky - práce se smboly a smyslí. S aktuálním tématem, jak projít krizí s vizí.

Spojení ženy se svou silou

Akademie Dechu - dech je hnací silou tvého vědomí. Studium pro trenéry, kauče, rodiče a sportovce, pro teraputy a lékaře.

Studium v Amonitu - otevíráme v tomto roce. Podzim 2020.

Monikaa další online programy www.vedomyzivot.com

přednášky či víkendové skupiny a studium v Dechové akademii či nové skupině Univerzity vědomého života AMONIT… vše najdete na www.amonit.univerzity 

s láskou Monika

AKTUÁLNĚ

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?