Přání sama sobě

Milí přátelé - přeji sobě...

Nelze dát nic víc, než sám neseš. Několikrát jsem chtěla napsat novoroční přání, odpovědět na ta, kerá mi přišla a nebylo to možné... 


Přemýšlela jsem, co bych popřála. A přišla tato zpráva... Ne druhému a přesto více než jednomu. Sobě přeji a tím všem, sdílením sebe...

Milí přátelé, přeji sobě... 

sama si v tomto roce přeji zažívat a pociťovat radost z jednoduchého bytí, naplnění a smysluplnost svého konání. 

Přeji sobě zdraví a fyzickou kondici, cítit svou mladistvost a pružnost tak, jak nyní i nadále. 

Přeji si dál vnímat svou měkkost a hebkost ve slovech, citech a i ve svých dlaních. 

Přeji si znovu cítit pokoru a velikost při doteku poznání, které se odehrává na pobytech a já u toho prozření mohu být. 

Přeji sama sobě tanec a pohyb a ponořování se do studené vody pro obživu a sílu přítomnosti. 

Přeji si znovu a znovu přecházet přes uhlíky a ohybat lžičky bez pomoci vněších stimulů, jen nastavením své mysli a provádět tudy i vás…

Přeji si hojnost podnětů a vyslyšených výzev, přeji si hojnost přátel a rukou ku pomoci, přeji si hojnost srdcí a jejích cítění.

Přeji si odvahu a neutuchající chuť kráčet, i když nevidím cíl… Přeji si odvahu nevědět.

Přeji si zažívat bolest, je-li nezbytnou částí poznání a přeji si brzký stav, kdy umím po přijetí věcí a stavů poděkovat. 

Přeji si znovu prociťovat stav vděčnosti, láskyplnosti a soucítění, neb momentů, které byly v roce předchozím bylo bezpočet.

Přeji si cítit tu chuť do života skrze zvědavost a zvídavost. Objevovat svět a jeho krásy…

Přeji si hojnost financí a materiální podpory, všude tam, kde mi pomáhá budovat a tvořit prostory a prostředí - pro sebe další lidi.

Přeji si vysázet stromy, založit a vybudovat další jezírka. postavit domeček a místo pro meditace… kde je možné společnou láskyplnou péčí přispívat do světa osobní radostí, smyslupností v přímé komunikaci s přírodou, jejími elementy a bytostmi.

Přeji si harmonii času a období, kdy jsem mezi vámi a věnuji se vám a skrze sebe nechám proudit, co je třeba, času kdy jsem ve službě a času oddechu, relaxace, meditace a spočinutí v samotě.

Přeji sama sobě nudit se a zevlovat. Nechat svou mysl integrovat a zvědomit to vše, co se mnou souvisí, co se okolo mne děje.

Přeji si sdílenou radost z poznání jiných lidí a zažívání stavu společného vědomí, pocitu většího celku.

Přeji si být viděna více lidmi, skrze jejich srdce. 

Přeji si pociťovat respekt a pokoru.

Přeji sama sobě prožívat ten pocit vděčnosti… zamilovanosti, vášně a smíchu…

Přeji si toto, neb nemohu ti dát nic jiného, než sama žiju…  Přeji, co sobě, to tobě… 

A nechť to cítím po kterýkoli den v tomto roce.

Monika

Uvidět se, když se vidět necháme.

AKTUÁLNĚ

Nový ročník VLTAVÍN, přihlášení do studia

Ročník VLTAVÍN Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle. Odvaha žít svůj potenciál naplno.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

Nenech se mást

Člověk se vždy snaží nalézt vysvětlení toho co viděl. A vše co je mimo dosah měření, co je v oblasti pocitů a vjemů obyčejně považuje za neexistující. A to do té chvíle, než zjistí, co je hybnou silou dějů, které pozoruje.

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.

Zastřená duchovnost vyvolá nízkou tělesnou smyslnost.

“Lidstvo není hloupé, ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení.

ŽENA, vodou požehnána

Žena je voda. Plyne. Mění se. Voda i led. Pára k nebi stoupající, i kapka vsakující se hluboko dovnitř. Tvoří i boří. Staví a podemílá. Potřebuje břehy? Co se jí děje, pokud je nemá... Přemýšlela jsi někdy ženo milá, co vše může znamenat být vodou?  Jaká je moudrost vody?