V čem je smysl nemocí?

NEMOC je odtržení od sebe

Onemocníme jako informace o momentu, kdy jsme sešli z cesty. Onemocníme, jako zpráva o tom, že jsi byl v rozporu s tím, co se děje a co potřebuješ.          Onemocníme jako druhý krok, který upozorňuje na změnu a zásah. Tělo se chce vrátit zpět do stavu zdraví a nemoc je navigací... kterou neposloucháme. 


Máme kompas svého života ve svém těle a my si přejeme aby neukazoval. Ukazuje skrze bolest a jednolivé části těla, orgány, na místa vzniku bolesti a zranění a tím nám říká: "Sem se podívej. Tuto část svého života prozkoumej!" 

Základní chorobou člověka je jeho odtržení od sebe sama, od své pravé podstaty.
 

Život je strastný. Lidské bytosti umí reagovat a konat ve chvíli, kdy to je nutné. A bolest je silným upozorněním.  Jenže … to čemu říkáme život je nahrazeno velkou touhou po zmírnění nekomfortu, snahou o prodlužování libých zkušeností a zmírňování útrpnosti ŽIVOTA, anichž bychom si pokládali otázku : “…  k čemu to slouží, proč to tu je?”

Zamýšleli jste se nad tím, jestli se to dá změnit?

  • Musí to být takto?
  • Je z toho cesta ven? A jakou úlohu v tom hraje tvůj zdravotní stav? 
  • Co když je to navigace? 
  • Co když je v to klíč? 

Chtěl bys ho znát? A k čemu? Aby tě nebolelo tělo? A nebo aby už nemuselo bolet? 

Co ti nemoc říká?

Jestliže je nemoc navigací, která ukazuje na souvislosti, pak právě znalost souvislostí je tím klíčem k pochopení.

Ano … a jestliže nemoc ukazuje na nějaké naše učení se, jestliže nemoc ukazuje na stav, kdy nejsme mocní, kdy jsme ztratili svou moc, kde nebo čím jsme o svou sílu přišli? 

Nemoc je řešením tvého kroku stranou

Co jsme udělali jinak, že nás tento projev v těle vrací k pozornosti na sebe? Uvědomění, že nemoc má význam přemosťuje dávný rozpor mezi materií a spiritualitou, mezi duší a tělem, mezi dobrem a zlem.  

Spojuje je. Zcelistvuje.

V projevu nemoci se tvé tělo už zotavuje....  

Tento přístup má široký dopad na životy všech lidí. Tento přístup vrací sílu do tvých rukou. A proto neočekávám, že bude podporován systémem. Zároveň v celistnosti je přirozenost a  mnoho lékařů již jde cestou souvislostí a navigací a moudrosti tvého těla…

Nebránit tělu v uzdravení a pochopit, že NE-moc proběhla dříve,  že "nemoc", jak na ni nahlížíme, je léčením, nápravou.

Bez hledu na kohokoli okolo tebe, jsi za své zdraví zodpovědný právě ty! Sám. 

Za stav zdraví, jsi zodpovědný sám!

Je jen na našem osobním rozhodnutí a osobní volbě každého, jestli převezmeme svůj díl odpovědnosti a nebo jestli zůstaneme ve strachu, v područí a ve vystrašní. 

Udržet lidi v nevědomosti skýtá jiným možnost manipulace. Vzpomeň, dřívě k nadvládě  stačilo, třeba, že někdo neuměl číst. 

Máme v našem těle zakotvenou ozdravnou tendenci.

Překvapuje mne, že vztah mezi navigací, kterou nám projevuje naše tělo, neučíme na školách. Díky prolínání vědomostí kultur a kontinentů již není možné utajovat propojení těla, mysli, emocí a ducha

Cesta, kterou zde nabízím bude mít pravděpodobně dvojí výsledek. Buď ji tvá mysl odmítne pro svou revolučnost a odlišnost od toho v čem jsi vyrostl.  A ty dál budeš hledat cestu, aniž by sis uvědomil, že obtíž je spíše v tvé ochotě, se na ni vydat.

 A nebo tě povede a před tebou se otevře prostor, o kterém se ti ani nesnilo. 

Ovšem, jestli k tomu dojde - to je jen na tobě.

Cesta, kterou zde nabízím bude mít pravděpodobně dvojí výsledek.

Buď ji tvá mysl odmítne pro svou revolučnost a odlišnost od toho v čem jsi vyrostl.  A ty dál budeš hledat cestu, aniž by sis uvědomil, že obtíž je spíše v tvé ochotě, se na ni vydat.

A nebo tě povede a před tebou se otevře prostor,
o kterém se ti ani nesnilo. 

Ovšem, jestli k tomu dojde - to je jen na tobě.

s láskou, Monika

PS. On-line cesta ke zdraví REZONANCE ZDRAVÍ je praktická cesta. Krok za krokem... k dispozici je ti na www.vedomyzivot.com

AKTUÁLNĚ

Nový ročníku TYRKYS, přihlášení do studia

Ročník TYRKYS 2020_2021 Univerzity vědomého života AMONIT je praktická cesta na které se potkáš se silou sebe sama. Jedná se o sebezkušenostní proces, který tě bezpečně provede cestou proměny v autentickou, svobodnou a šťastnou bytost v síle a ve spojení se svým srdcem.

Začít změnu sebe sama


DALŠÍ ČLÁNKY

V čem je smysl nemocí?

Základní chorobou člověka je jeho odtržení od sebe sama, od své pravé podstaty. V životě člověka se objevují nemoci, aniž bychom si pokládali otázku: “… k čemu to slouží, proč to tu je?”

Přání sama sobě

Přání sama sobě. Letošní přání věnuji sobě. Sobecké? Popřeji ti to, co mohu nahlas o sobě vyslovit... neboť to dobře znám, tím přetékám a o to se s tebou mohu podělit aniž by mi ubývalo.

Adventní čas, projdi dovnitř

Advent nás vždy volal k zanoření se do vniřních hlubin sebe sama - ale tento je ještě o něco hlasitější. Co přinese rok příští a jak s tím advent souvisí...

SÍLA VDĚČNOSTI

Úryvek z cyklu REZONANCE HOJNOSTI, dává tušit, že cyklus zdaleka není jen o penězích. Naše mysl prahne po nových informacích. Je hladová a ráda sbírá další a další moudra. Abychom se posunuli, pak to není o informacích, ale o zkušenostech.