Blog

Články, videa a postřehy Moniky Hasalové

Mluva srdce – nebezpečné bláznovství

Jak se cítíš? Jedna z vět, ze které mají muži hrůzu. Veškerá gramotnost je hlavě – když se otevře srdce máme pocit negramotnosti.  Mužům nejde vyjádřit své pocity. Mnohdy ani ženám. Máme v sobě obě podohy mužského a ženského principu. Však si každá žena sama dosadí,  v jako poloze se vnímá. Mnoho žen vyrostlo v mužském světě a výborně se do něho asimilovalo. Se vším, jak je prezentovaný a tak se nyní mohou zahlédnout i na té straně spektra, která je zde vyjadřována jako mužská kvalita.

Proroctví současné doby: Co je úkolem ženy pro muže

Dle mnoha proroctví jsme již mohli slyšet, že úkolem ženy v současné době je dovést muže k otevření srdce. Co to znamená? Jak se to stane a co to způsobí? Otevřít srdce je termín, který okolo sebe můžeme slyšet – ale jak se to dělá? Otevírání srdce se nedělá, ve smyslu něco dělat. Stane se to. Ale zase tak bez našeho přičinění to nepřijde.

Bojím se ztráty – tak nemiluji.

Milovat druhého bez závislosti na něm, je veliká síla proudící zevnitř. Občas jsou lidé raději sami a říkají: “ já nikoho nepotřebuji.“ Ani tohle není ono. Dokázat být sám. To je záměna za obavu ze ztráty.

Revoluce ve vědomí mužů odstartována

Období probuzení a otevření se novým způsobům vnímání, které zacítily především ženy se proměňuje. Přichází čas mužů – přechod ke společnému sou-žití. Ne že bychom ted‘ nežili spolu – ale je to více vedle sebe než společně.

Schopnost vyniknout – jaký je lídr nové doby…

Ti z vás, kteří dokáží „přemýšlet o tom, jak myslíme“ a spojit toto uvažování s novými technologiemi, budu představovat nový typ lídrů a nezávislých podnikatelů. Žijeme ve světě změn, ve světě plném nepředvídatelnosti a složitosti. Čím více poznáváme – tím více zůstává nepoznaného. Každá otázka přináší další a další nezodpovězené otázky. Potřebujeme schopnosti a dovednosti, které tomuto chaosu vtisknou smysl.

Strach z pravdy

Strach z pravdy je větší adrenalin, než odvaha přejít žhavé uhlíky, či skočit bungee jumping. Hledáme pravdu a přejeme si ji mít. Přejeme si ji mít a žít podle ní. Jenže mít svůj názor může znamenat příslušnost, patřit někam, být součástí těch, kteří to mají stejně a nebo také vyloučení. Jsme společenské bytosti, lidé chtějí být spolu – tvořit a smýšlet. Podobné smýšlení a naladění nás podporuje a vyživuje, motivuje.

Květen. Osobní síla. Rozšiřující se vědomí. Volba.

Květen je významný měsíc.  Tento měsíc JE testovacím obdobím vašeho rozhodnutí. Tento měsíc  se rozhoduje kde budete.  Jak bude vypadat výsledná revize našich přesvedčení a které z programů opustíte? Tento měsíc je měsíce přezkoumání a ukazovaní výsledků – pokud již na sobě pracujete. Cítíte, že je potřeba držet si svou energii a své předsvědčení, které pramení z mého a nemusím jej nikomu vysvětlovat. Tak to mám.

Voda mizí

Voda mizí… Některé prameny ztácejí svou sílu a vodu nevydávají. Milí přátelé v posledních dnech přicházejí informace a zprávy od Matky Země ohledně vody a našeho vztahu k ní. Voda nese velké poselství a informaci a různé prameny mají různá sdělení.

ŽENSKÉ KRUHY nejsou o tlachání, ČAS BOHYNĚ PŘICHÁZÍ

V každé ženě je síla, kterou dlouhou dobu žena v sobě neviděla…. ani nemohla. Skrze období, která předcházela. Upalování, popírání ženské síly a jejího vlivu, potřeba to potlačit a držet otěže jen na jedné straně… Kdykoli jsou otěže drženy na jedné straně točíme se v kruhu. Ano nyní příchází energie ženy, která má pozvednout a prodýchnout svou silou a láskyplností vše s čím se potkáte.